സഹായം Reading Problems? Click here


ഗവ.എൽ.പി.എസ് .പെരുമ്പളം/അക്ഷരവൃക്ഷം/പൂച്ച

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
പൂച്ച

പൂച്ച നല്ല പൂച്ച
‍ഞാ൯ കണ്ട പൂച്ച
എലിയെ പിടിക്കും പൂച്ച
വെള്ളയിൽ കറുത്ത പുള്ളിയുള്ള പൂച്ച
തിളങ്ങുന്ന കണ്ണുകൾ ഉള്ള പൂച്ച
എന്റെ സ്വന്തം പൂച്ച
 

കാർത്തിക് കെ എസ്
1 A ജി എൽ പി എസ് പെരുമ്പളം ,ആലപ്പുഴ,തുറവൂ‍ർ
തുറവൂർ ഉപജില്ല
ആലപ്പുഴ
അക്ഷരവൃക്ഷം പദ്ധതി, 2020
കവിത


 സാങ്കേതിക പരിശോധന - Sachingnair തീയ്യതി: 29/ 04/ 2020 >> രചനാവിഭാഗം - കവിത