സഹായം Reading Problems? Click here


ഗവ.എൽ.പി.എസ്.കൊപ്പം/അക്ഷരവൃക്ഷം/ശുചിത്വം

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ശുചിത്വം

നമുക്ക് വേണം ശുചിത്വം
പരിസരം വേണം വൃത്തി
ദിവസം രണ്ടു നേരം കുളിക്കണം
രണ്ടു നേരം പല്ലുതേക്കണം
വസ്ത്രവും ശരീരവും
വീടും പരിസരവും
മാലിന്യ മുക്തമായി
എന്നെന്നും സൂക്ഷിച്ചാൽ
രോഗമുക്തരായി എന്നെന്നും
വാണിടാം.-- --
നമുക്കീ ഭൂമിയിൽ
ആവോളം വാണിടാം

അമാന എസ് എസ്
3 ഗവ.എൽ.പി.എസ്.കൊപ്പം
കണിയാപുരം ഉപജില്ല
തിരുവനന്തപുരം
അക്ഷരവൃക്ഷം പദ്ധതി, 2020
കവിത


 സാങ്കേതിക പരിശോധന - Sai K shanmugam തീയ്യതി: 15/ 04/ 2020 >> രചനാവിഭാഗം - കവിത