സഹായം Reading Problems? Click here


ഗവ.എൽ.പി.എസ്.കൊപ്പം/അക്ഷരവൃക്ഷം/വ്യക്തി ശുചിത്വം

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
വ്യക്തി ശുചിത്വം

വ്യക്തിശുചിത്വം
എല്ലാവർക്കും വേണം ശുചിത്വം
വീടും പരിസരവും വൃത്തിയാകണം
ശരീരവും മനസ്സും തളരാതെ
കാക്കുവാൻ വൃത്തിയുള്ളവരായി മാറണം
രണ്ടു നേരം കുളിക്കണം
രണ്ടു നേരവും വൃത്തിയായി പല്ലു തേയ്ക്കണം
വൃത്തിയുള്ള വസ്തം വൃത്തിയുള്ള കൈകൾ
വൃത്തിയാക്കാം നഖങ്ങളെ

ആരോഗ്യമുള്ള ജീവിതം
ആരോഗ്യമുള്ള മനസ്സ്
കാത്തിടാം നമുക്ക് നമ്മെയും
നന്മയുള്ള നാടിനേയും

നൈഷാന
2 ഗവ.എൽ.പി.എസ്.കൊപ്പം
കണിയാപുരം ഉപജില്ല
തിരുവനന്തപുരം
അക്ഷരവൃക്ഷം പദ്ധതി, 2020
കവിത


 സാങ്കേതിക പരിശോധന - Sai K shanmugam തീയ്യതി: 15/ 04/ 2020 >> രചനാവിഭാഗം - കവിത