സഹായം Reading Problems? Click here


ഗവ.എസ്സ്.വി.യു.പി.എസ്സ്.പുരവൂർ/അക്ഷരവൃക്ഷം/മഹാമാരി

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
മഹാമാരി

തുരത്തിടാം കൊറോണയെ
പടരുന്നൊരു വിപത്തിനെ
നേരിടാംനമുക്ക് ഒരുമയായി
ഭയപ്പെടേണ്ട ഇല്ല താനും
ജാഗ്രതയല്ലോ വേണ്ടതും

മഹാമാരിയായി പെയ്തിറങ്ങിയ
ലോകം നശിപ്പിക്കുന്ന ഈ വിപത്തിനെ
ചെറുത്തു നിൽക്കണം നാമെല്ലാരും
അതിജീവിക്കും നാമിതും

ഗംഗാ കൃഷ്ണ .എസ്.വി
5 എ ജി.എസ്.വി.യു.പി.എസ്.പുരവൂർ
ആറ്റിങ്ങൽ ഉപജില്ല
തിരുവനന്തപുരം
അക്ഷരവൃക്ഷം പദ്ധതി, 2020
കവിത


 സാങ്കേതിക പരിശോധന - Sai K shanmugam തീയ്യതി: 16/ 04/ 2020 >> രചനാവിഭാഗം - കവിത