സഹായം Reading Problems? Click here


ഗവ.എച്ച് എസ്. എസ്.മുപ്പത്തടം/അക്ഷരവൃക്ഷം/കൊറോണ എന്ന മഹാവ്യാധി

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
കൊറോണ എന്ന മഹാവ്യാധി

ലോകനാശിനിയാം മഹാമാരിയെ
തുരത്തണം തകർക്കണം
ഒത്തുചേർന്നുതടയണം
തുരത്തണം തകർക്കണം
കൊറോണയെന്ന ഭീതിയെ
ഒത്തുചേർന്നുതടയണം
നമ്മളീ കൊറോണയെ
മാസ്കുകൊണ്ട് വായും മൂക്കും
മറച്ചുനാം പോരാടണം
സാനിറ്റെെസർ കൊണ്ട്
കെെകൾ ശുദ്ധിയാക്കണം
ജാതിയില്ല മതവുമില്ല
കൊറോണയെ നേരിടാൻ
ജാതിനോക്കിടാതെ നാം
ഒത്തുചേർന്നുതടയണം
ഒപ്പമുണ്ട് ഡോക്ടർമാരും
ഒപ്പമുണ്ട് നേഴ്സുമാരും
ഒപ്പമുണ്ട് പോലീസുകാരും
കൊറോണയെ തുരത്തുവാൻ
ലോക്ഡൗണെന്ന ജാഗ്രത
നാം പാലിച്ചീടണം
അനാവശ്യയാത്രകൾ
നമ്മളൊെഴിവാക്കീടണം
തുപ്പരുത് നിരത്തുകളിൽ
മുട്ടിമുട്ടി നിൽക്കരുത്
ചുമയ്ക്കുമ്പോഴും തുമ്മുമ്പോഴും
തൂവാലകൊണ്ട് മറയ്ക്കണം
പൊരുതി നാം ജയിക്കണം
കരുതി നാം മുന്നേറണം
പടനയിച്ച് കൂടെയുണ്ട്
ആരോഗ്യവകുപ്പ് മന്ത്രിയും
നമിക്കണം നമിക്കണം
നമുക്കീ സർക്കാരിനെ
നമിക്കണം നമിക്കണം
നമുക്കീ മുഖ്യമന്ത്രിയെ

ആർദ്ര സോളമൻ
8C ഗവ. എച്ച്. എസ് .എസ് .മുപ്പത്തടം
ആലുവ ഉപജില്ല
എറണാകുളം
അക്ഷരവൃക്ഷം പദ്ധതി, 2020
കവിത


 സാങ്കേതിക പരിശോധന - Anilkb തീയ്യതി: 15/ 04/ 2020 >> രചനാവിഭാഗം - കവിത