സഹായം Reading Problems? Click here


ഗവ.എച്ച് എസ്.വെസ്റ്റ് കടുങ്ങല്ലൂർ/അക്ഷരവൃക്ഷം/മഹാമാരി

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
മഹാമാരി

ലോകത്തെ ദുഃഖത്തിലാഴ്ത്തി
മനുഷ്യ രാശിയെ ഇല്ലാതാക്കി
പെയ്യുന്നു മഹാമാരി
മരുന്നില്ല മന്ത്രമില്ല
പ്രതീക്ഷകൾ ഇല്ലാതാക്കി
പെയ്യുന്നു മഹാമാരി
കൂട്ടുകാരെവിടെ കൂടപ്പിറപ്പെവിടെ
എല്ലാം ഇല്ലാതാക്കി
പെയ്യുന്നു മഹാമാരി
എങ്കിലും
എവിടെയോ മുളക്കുന്നു
പ്രതീക്ഷകൾ
പ്രളയത്തെ അതിജീവിച്ച നാം
അതിജീവിക്കും മഹാമാരിയെ
വീണ്ടും ആശകൾ പൂവണിയും
വീണ്ടും ജീവിക്കും നാം


 

ആരോമൽ സുഷി
9A ലിറ്റിൽ കൈറ്റ്സ് അംഗം ഗവ.എച്ച് എസ്.വെസ്റ്റ് കടുങ്ങല്ലൂർ
ആലുവ ഉപജില്ല
എറണാകുളം
അക്ഷരവൃക്ഷം പദ്ധതി, 2020
കവിത


 സാങ്കേതിക പരിശോധന - Kannankollam തീയ്യതി: 15/ 04/ 2020 >> രചനാവിഭാഗം - കവിത