ഗവ.എച്ച്എസ്എസ് കാക്കവയൽ/ലിറ്റിൽകൈറ്റ്സ്

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
ഹോംഡിജിറ്റൽ
മാഗസിൻ
ഫ്രീഡം
ഫെസ്റ്റ്
2018
20
2019
21, 22
2020
23
2021
24
2022
25
2023
26
2024
27

2018-19 അധ്യയന വർഷത്തിൽ 40 കുട്ടികളുള്ള യൂണിറ്റായി ലിറ്റിൽ കൈറ്റ്സ് പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു.ബബിത ടീച്ചറിന്റെയും പ്രീത ടീച്ചറുടെയും നേതൃത്വത്തിൽ യൂണിറ്റിന്റെ പ്രവർത്തനം നല്ല രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് പോവുന്നു.


2022-23 അധ്യയന വർഷത്തിൽ IT മേളയിൽ മലയാളം ടൈപ്പിങ്ങിൽ IRIN K RICHARD സംസ്ഥാന തലത്തിലേയ്‍ക്ക് തിരഞ്ഞെട‍ുക്കപ്പെട്ട‍ു.

15018-ലിറ്റിൽകൈറ്റ്സ്
സ്കൂൾ കോഡ്15018
അംഗങ്ങളുടെ എണ്ണം40
റവന്യൂ ജില്ലWAYANAD
വിദ്യാഭ്യാസ ജില്ല WAYANAD
ഉപജില്ല SULTHAN BATHERY
ലീഡർJUDSON K JOSE
ഡെപ്യൂട്ടി ലീഡർSHAHEEENA
കൈറ്റ് മാസ്റ്റർ / മിസ്ട്രസ് 1BABITHA K
കൈറ്റ് മാസ്റ്റർ / മിസ്ട്രസ് 2PREETHA M B
അവസാനം തിരുത്തിയത്
03-03-2024Manojkm

ഡിജിറ്റൽ മാഗസിൻ 2019