ഗവ.എച്ച്എസ്എസ് കാക്കവയൽ/ലിറ്റിൽകൈറ്റ്സ്

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
ഹോംഡിജിറ്റൽ
മാഗസിൻ
ഫ്രീഡം
ഫെസ്റ്റ്
2018
20
2019
21, 22
2020
23
2021
24
2022
25
2023
26
2024
27

2018-19 അധ്യയന വർഷത്തിൽ 40 കുട്ടികളുള്ള യൂണിറ്റായി ലിറ്റിൽ കൈറ്റ്സ് പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു.ബബിത ടീച്ചറിന്റെയും പ്രീത ടീച്ചറുടെയും നേതൃത്വത്തിൽ യൂണിറ്റിന്റെ പ്രവർത്തനം നല്ല രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് പോവുന്നു.


2022-23 അധ്യയന വർഷത്തിൽ IT മേളയിൽ മലയാളം ടൈപ്പിങ്ങിൽ IRIN K RICHARD സംസ്ഥാന തലത്തിലേയ്‍ക്ക് തിരഞ്ഞെട‍ുക്കപ്പെട്ട‍ു.

15018 - ലിറ്റിൽകൈറ്റ്സ്
[[Image:|center|240px|ലിറ്റിൽകൈറ്റ്സ് ബാച്ച് ഫോട്ടോ]]
സ്കൂൾ കോഡ് 15018
യൂണിറ്റ് നമ്പർ '
ബാച്ച് {{{ബാച്ച്}}}
അംഗങ്ങളുടെ എണ്ണം 40
വിദ്യാഭ്യാസ ജില്ല WAYANAD
റവന്യൂ ജില്ല WAYANAD
ഉപജില്ല SULTHAN BATHERY
ലീഡർ JUDSON K JOSE
ഡെപ്യൂട്ടി ലീഡർ SHAHEEENA
കൈറ്റ് മാസ്റ്റർ / മിസ്ട്രസ് 1 BABITHA K
കൈറ്റ് മാസ്റ്റർ / മിസ്ട്രസ് 2 PREETHA M B
03/ 03/ 2024 ന് Manojkm
ഈ താളിൽ അവസാനമായി മാറ്റം വരുത്തി

ഡിജിറ്റൽ മാഗസിൻ 2019