സഹായം Reading Problems? Click here

മാതൃകാതാളും

ഗവൺമെൻറ്, ഗേൾസ് എച്ച്.എസ്. എസ് ,കോട്ടൺഹിൽ/വിദ്യാരംഗം‌

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search

"വിദ്യാരംഗം"- കലാസാഹിത്യ വേദി

പ്രവർത്തന റിപ്പോർട്ട് - 2021-22

വിദ്യാരംഗം കലാസാഹിത്യവേദിയുടെ സ്കൂൾതല പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഈ വർഷം ജൂൺ മാസം മുതൽ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു.ഹൈസ്കൂൾ വിഭാഗത്തിൽ 8,9,10  ക്ലാസ്സുകളിലെ എല്ലാ ഡിവിഷനുകളിൽ  നിന്നും കലാ- സാഹിത്യ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ താല്പര്യമുള്ള കുട്ടികളെ ഉൾപ്പെടുത്തികൊണ്ട്  വാട്ട്സ്ആപ്പ്  ഗ്രൂപ്പുകൾ വഴി വിദ്യാരംഗത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആസൂത്രണം. മുഖ്യമായും ദിനാചരണങ്ങൾക്ക് പ്രാധാന്യം കൊടുത്തുകൊണ്ടുള്ള  പ്രവർത്തനങ്ങൾ ക്ലാസ്സ് ഗ്രൂപ്പുകൾ വഴിയും വിദ്യാരംഗം ഗ്രൂപ്പുകൾ വഴിയും  യു.പി , എച്ച്.എസ്, എച്ച് .എസ്.എസ്  വിഭാഗങ്ങളെ കോഡിനേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടും മെച്ചപ്പെട്ട രീതിയിൽ നടത്തിവരുന്നു. മലയാള വിഭാഗം അധ്യപകരെയും, പ്രധാന അധ്യപകർ, വിദ്യാർത്ഥിനികൾ എന്നിവരെയും ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടാണ് വിദ്യാരംഗം ഗ്രൂപ്പുകൾ ക്രമീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് .

ജൂൺ 19- വായന ദിനാചരണം

കേരള- ഗ്രന്ഥശാലാപ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ഉപജ്ഞാതാവായ പി.എൻ. പണിക്കരുടെ ചരമദിനമായ ജൂൺ 19ന് വിവിധ പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് ആചരിച്ചത്

വായനാദിനം ഉദ്ഘാടനം  ചെയ്തത് കേരള സർവ്വകലാശാല മലയാളം വിഭാഗം അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫ്.ഡോ.ടി.കെ.സന്തോഷ് കുമാർ ആണ്. അദ്ദേഹം സാഹിത്യ രംഗത്തും ടെലിവിഷൻ മാധ്യമ രംഗത്തും  ശ്രദ്ധേയ വ്യക്‌തിത്വം ആണ് . നിരവധി സാഹിത്യ പുരസ്‌കാരങ്ങൾ വാങ്ങിയിട്ടുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രസംഗം അധ്യാപകർക്കും കുട്ടികൾക്കും ഏറെ പ്രയോജനപ്രദമായിരുന്നു. ചടങ്ങിന്റെ അധ്യക്ഷസ്ഥാനം അലങ്കരിച്ചത് സ്കൂൾ എസ്.എം.സി  ചെയർമാൻ ആണ്. തുടർന്ന് പ്രിൻസിപ്പൽ ലീന ടീച്ചർ. ശ്രീമതി.ഗീത ടീച്ചർ , ഉഷ ടീച്ചർ , അനിതാ നായർ എന്നിവർ ആശംസകൾ അർപ്പിച്ചു വിദ്യാരംഗം കൺവീനർ നന്ദിയും പറഞ്ഞു. തുടർന്ന് യു.പി , എച്ച്.എസ് , എച്ച്.എസ് .എസ്  വിഭാഗം കുട്ടികളുടെ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ കലാപരിപാടികൾ നടന്നു.ഗൂഗിൾ മീറ്റ് വഴി ഓൺലൈൻ ആയിട്ടാണ് ചടങ്ങുകൾ  നടന്നത്.

                               യു.പി  വിഭാഗത്തിൽ നിന്നും കുട്ടികൾ അവതരിപ്പിച്ച 'സർഗ്ഗ സഞ്ചാരം ' - വായനാദിനത്തിൽ തുഞ്ചത്ത് രാമാനുജൻ എഴുത്തച്ഛനെ പരിചയപ്പെടുത്തികൊണ്ടും ഗ്രന്ധശലാ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം ഓർമ്മിപ്പിച്ചുകൊണ്ടും ഉള്ള അവതരണം കൂടാതെ പുസ്തകാസ്വാദനം , വായന ദിന  സന്ദേശം എന്നിവയും എച്ച്.എസ്.എസ്  വിഭഗത്തിൽ നിന്നും പുസ്തകാസ്വാദനം, കവിത , ' അനുവിന്റെ ലോകം' എന്ന വീഡിയോ എന്നിങ്ങനെ വിവിധ കലാപരിപാടികൾ അവതരിപ്പിച്ചു. ( അവതാരക - ആശാ - 10 .E )

                      വായനയുടെ ലോകത്ത്  ഈ മഹാമാരിക്കാലത്തും കുട്ടികളുടെ ശ്രദ്ധ തിരിക്കുവാൻ ഉതകുന്ന തരത്തിലുള്ള പ്രഭാഷണങ്ങളും പരിപാടികളും സംഘടിപ്പിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ദിനാചരണ പരിപാടികൾ വളരെയധികം , കുട്ടികൾക്കിടയിലും അധ്യാപകർക്കിടയിലും സന്തോഷവും ആത്മാർത്ഥതയും ശ്രദ്ധയും ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പര്യാപ്‌തമായിരുന്നു.

ബഷീർ ചരമദിനം - ജൂലൈ-5

മലയാള സാഹിത്യത്തിലെ അതികായകനായ എഴുതുകാരൻ ശ്രീ.വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീറിന്റെ ചരമദിനം ക്ലാസ്സ് ഗ്രൂപ്പുകൾ വഴിയും വിദ്യാരംഗം ഗ്രൂപ്പുകൾ വഴിയും സ്കൂൾ തലത്തിൽ വിവിധ പരിപാടികളോടെ ആചരിച്ചു. യു.പി. വിഭാഗം കുട്ടികൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ  പ്രശസ്‌തകൃതിയായ "ന്റുപ്പൂപ്പാക്കൊരാനേണ്ടാർന്ന്"എന്ന കഥയെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ലഘുനാടകം നേരത്തെ തന്നെ അവതരിപ്പിച്ചത് ശ്രദ്ധേയതായി. ഹൈസ്കൂൾ വിഭാഗത്തിന്റെ വിദ്യാരംഗം ഗ്രൂപുകളിൽ ബഷീർ ചിത്രങ്ങൾ ബഷീർ എഴുതിയ സിനിമാഗാനം, ഫോട്ടോകൾ എന്നിവയുടെ പ്രദർശനം കൂടാതെ ബഷീർ ദിന സാഹിത്യ ക്വിസ്  എന്നിവയും ഭംഗിയായി നടന്നു. ബഷീറിന്റെ കഥാലോകത്തെക്കുറിച്ച് അവഗാഹം

ഉണ്ടാകത്തക്ക വിധത്തിൽ ഉള്ള ചോദ്യങ്ങൾ സാഹിത്യ പ്രശ്‌നോത്തിരിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി.

ബഷീർ കൃതികളിലെ കഥാപാത്രങ്ങളെ  പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന വീഡിയോ പ്രദർശിപ്പിച്ചു ജീവചരിത്രക്കുറിപ്പ്, മറ്റ്ചിത്രങ്ങൾ എന്നിവയും ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള ദിനാചരണ പരിപാടികൾ ഹൃദ്യമായിരുന്നു.

വിദ്യാരംഗം കലാസാഹിത്യ വേദിയുടെ  ഉദ്ഘാടനം (ജൂലൈ - 22 )

പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള വിദ്യാരംഗം കലാസാഹിത്യവേദിയുടെ സ്കൂൾ തല ഉദ്ഘാടനം ജൂലൈ 22 വ്യാഴം 7.30  pm ന് ഗൂഗിൾ മീറ്റ്  വഴി വിവിധ പരിപാടികളോടെ നടത്തപ്പെട്ടു.അധ്യാപകനും സാഹിത്യകാരനും നാടൻപാട്ട് കലാകാരനുമായ ശ്രീ.അപ്പുണ്ണി മനയിൽ (വണ്ടൂർ AEO ) ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. സ്കൂൾ എസ്. എം.സി ചെയർമാൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. പ്രിൻസിപ്പൽ ലീന ടീച്ചർ, പ്രിൻസിപ്പൽ എച്ച് എം

വിൻസന്റ് സാർ സ്വാഗതവും അഡിഷണൽ എച്ച് എം ശ്രീ.രാജേഷ് ബാബു സാർ ഡെപ്യൂട്ടി എച്ച് എം ശ്രീമതി ഉഷ, സ്റ്റാഫ് സെക്രട്ടറി അനിതാ നായർ എന്നിവർ ആശംസയും വിദ്യാരംഗം കോഡിനേറ്റർ നന്ദിയും പറഞ്ഞു. തുടർന്ന് യു.പി , എച്ച്.എസ് , എച്ച്.എസ്.എസ് വിഭാഗം കുട്ടികൾ വിവിധ കലാപരിപാടികൾ അവതരിപ്പിച്ചു.അവതാരക -ആശ -10.E

ഹിരോഷിമദിനാചരണം (ആഗസ്ത് - 6 )

ആഗസ്ത് 6 ന് ഹിരോഷിമദിനാചരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി വിദ്യാരംഗം ഗ്രൂപുകൾ വഴി  പ്രാർത്ഥന ആദിത്യ എ.ആർ - 8 D , സ്വാലിഹ എം - 8 D , ദിയ ശങ്കർ - 9 B, നിയ എൻ .8 I , വൈഷ്ണവി ജി.എസ് - 8 C. സ്നേഹ സന്തോഷ് - 9 G , നമിത എ.എൻ- 8 N മേഘ .പി നായർ - 8 B, അഖില ബി.എ , ആദിത്യ സി.എ , ദേവിചന്ദന.എസ് - 8 N എന്നി കുട്ടികൾ വരച്ച ചിത്രങ്ങളുടെ പ്രദർശനം - കൂടാതെ "ഹിരോഷിമ നാഗസാക്കി " എന്ന കവിതയുടെ ദൃശ്യാവിഷ്‌കാരം അക്ഷയ 9 H, അതുല്യ , സ്വാലിഹ , അക്ഷര , പാർവ്വതി , അഭിനയ എന്നിവർ ചേർന്ന് അവതരിപ്പിച്ചു . കവിത രചന സുലോചന ശാസ്താംകോട്ട.

                                                    "ഹിരോഷിമ ചരിത്രം "വീഡിയോ ചിത്രീകണം (ദേവിചന്ദന.എസ്  8N ) എന്നിവ ദിനാചരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി നടന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആയിരുന്നു .

സ്വാതന്ത്രദിനാഘോഷം

രാജ്യത്തിൻറെ 75 സ്വതന്ത്രദിനാഘോഷം വളരെ വിപുലമായ രീതിയിൽ സ്കൂൾ തലത്തിൽ

നടന്നു.ക്ലാസ്സ് തലത്തിൽ നടത്തിയതിനുപുറമെ , വിദ്യാരംഗം കലാസാഹിത്യ വേദിയുടെ പേരിലും ഗ്രൂപ്പുകൾ വഴി ചടങ്ങ് മോടി പിടിപ്പിച്ചു.അക്ഷയ ,അഭിനയ , സ്വാലിഹ , നിവേദിത ,

നിവേദ്യ , വന്ദന .എസ് .ഹരി ,നന്ദന ശ്രീകുമാർ എന്നീ വിദ്യാർത്ഥിനികൾ ദേശഭക്തി ഗാനം ആലപിച്ചു. വൈഷ്ണവി , സ്നേഹ സന്തോഷ് , ഹുദാ സിയാദ് , നിവേദ്യ ആർ  മോഹൻ , നമിത , ധനുഷ , ആദിത്യ , വന്ദന എസ്  ഹരി , ബിനീഷ്‌മ , സ്വാലിഹ , മേഘ , ഗായത്രി , രുദ്ര എന്നിവരുടെ സ്വാതന്ത്രദിന ചിത്രങ്ങളുടെ പ്രദർശനവും നടത്തി. വീഡിയോ എഡിറ്റിംഗ് , നോട്ടീസ് എന്നിവ തയ്യാറാക്കിയത് - ദേവിചന്ദന 8N  വിദ്യാരംഗം ഗ്രൂപ്പുകളിൽ

10:30 മുതൽ പരിപാടികൾ പ്രക്ഷേപണം ചെയ്തു.

കർഷകദിനാഘോഷം

ആഗസ്ത് 17 (ചിങ്ങം 1 ) വിദ്യാരംഗം കലാസാഹിത്യവേദിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ

വളരെനല്ല  രീതിയിൽ കർഷക ദിനം ആചരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു. യു.പി , എച്ച്.എസ്,എച്ച്.എസ്.എസ്  എന്നീ  വിഭാഗങ്ങൾ സംയുക്തമായാണ് കർഷകദിനം ആചരിച്ചത്. പരിപാടികൾ വൈകുന്നേരം 7 മണി മുതൽ ഗൂഗിൾ മീറ്റ് വഴി നടത്തി. പ്രശസ്‌ത കവിയും ഗാനരചയിതാവും നാടകകൃത്തുമായ ശ്രീ.കാര്യവട്ടം ശ്രീകണ്ഠൻ നായർ ദിനാചരണം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. എസ്.എം.സി.ചെയർമാൻ ശ്രീ.പ്രദീപ് സാർ ചടങ്ങിൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. ഹയർ സെക്കന്ററി പ്രിൻസിപ്പൽ ലീന ടീച്ചർ , സ്വാഗതം പറഞ്ഞു. ശ്രീ വിൻസന്റ്  സാർ , രാജേഷ് ബാബു സാർ , ഉഷ ടീച്ചർ , അനിത ടീച്ചർ എന്നിവർ ആശംസകൾ അർപ്പിച്ചു . പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്ത എല്ലാവർക്കും വിദ്യാരംഗം കൺവീനർ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തി.

                      തുടർന്ന് കുട്ടികളുടെ (up, hs, hss ) വിവിധ കലാപരിപാടികളുടെ അവതരണം (അവതാരകയായി സ്കന്ദ ) നന്നായി നടന്നു."തണൽ " എന്ന ഷോർട്ട് ഫിലിം യു.പി.വിഭാഗം  കുട്ടികൾ അവതരിപ്പിച്ചത് വളരെ ശ്രദ്ധേയമായ പരിപാടി ആയിരുന്നു .

കുട്ടികളുടെ അഭിനയം ദൃശ്യചാരുതയിലൂടെ പ്രകടമായിരുന്നു.പ്രൊഫഷണൽ ആർട്ടിസ്റ്റിന്റെ കരവിരുതോടെയുള്ള സാങ്കേതിക നിർവ്വഹണം ഉന്നത നിലവാരം പുലർത്തി .

തുടർന്ന് H.S വിഭാഗം കുട്ടികൾ വിവിധ തരത്തിലുള്ള കലാപരിപാടികൾ അവതരിപ്പിച്ചു , ഞാറുപാട്ട് , കൊയ്ത്തുപ്പാട്ട് , കാവ്യാവിഷ്കാരം , വിത്തിടൽ പാട്ട് , നാടോടിനൃത്തം നടൻ പാട്ടിന്റെ സംഘവിഷ്‌കാരം , നൃത്താവിഷ്കാരം "കൃഷി " ചിത്രങ്ങളുടെ പ്രദർശനം എന്നിവയും മികച്ച രീതിയിൽ അവതരിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. HSS വിഭാഗം കുട്ടികൾ പരീക്ഷാകാലം ആയതിനാൽ ചെറിയ രീതിയിൽ നാടൻപാട്ട് അവതരിപ്പിച്ച് സാന്നിദ്ധ്യം അറിയിച്ചു. പരിപാടിക്കു വേണ്ടി  പോസ്റ്റർ തയ്യാറാക്കൽ ചിത്രങ്ങളുടെ എഡിറ്റിംഗ് എന്നിവ നിവ്വഹിച്ചത് ദേവിചന്ദന .എസ് 8N


മലയാളം ക്ലബ്‌

2020 — 21 അദ്ധ്യായന വർഷത്തെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കുട്ടികളുടെ നേരിട്ടുള്ള പങ്കാളിത്തമില്ലെങ്കിലും നവമാദ്ധ്യമങ്ങളിലൂടെ വളരെ ഭംഗിയായി പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്താൻകഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്‌.വായനദിനം ജൂൺ 19 ന്‌ ആചരിച്ചു. ക്ലാസ്സ്‌ തലത്തിലും പരിപാടികൾ സംഘടിപിച്ചു. വായനാദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച്‌ ക്വിസ്‌, ആസ്വാദന കുറിഫ്‌, വായനാക്കുറിച്‌ എന്നിവ തയ്യാറാക്കുന്നതിനുള്ള നിർദ്ദേശം നൽകി..ക്യാസ്സ്‌ തലത്തിൽ അവ അവതരിഷിക്കുന്നതിനുള്ള അവസരവും നൽകി. ജൂലൈ 5ന്‌ ബഷീര് ‍അനുസ്മരണം നടത്തി. ആഗസ്റ്റ്‌ 17 ന്‌ (ചിങ്ങം 1 ) നാട്ടറിവു ദിനവും കാർഷിക ദിനവും സമുചതമായിആഘോഷിച്ചു. എല്ലാ വിഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും തെരഞ്ഞെടുത്ത വിദ്യാർത്ഥികൾ വിവിധ പരിപാടികൾ അവതരിപ്പിച്ചു. പ്രൊഫ. വി. മധുസൂദനൻ നായർ മുഖ്യാതിഥി ആയിരുന്നു. കൃഷി ഓഫീസറായിരുന്ന സ്വർണവിയുമായി നടത്തിയ അഭിമുഖം ഏറെ വിജ്ഞാന പ്രദമായിരുന്നു. നവംബർ 1 കേരളപിറവി ദിനം സമുചിതമായി ആഘോഷിച്ചു. ക്ലബംഗങ്ങൾ പങ്കെടുത്തു. യുപി, എച്ച് എസ് , എച്ച് എസ് എസ് വിഭാഗങ്ങളിലെ കുട്ടികൾ കേരള സംസ്കാരത്തിന്റെയും മലയാളഭാഷയേയും പ്രകീർത്തിക്കുന്ന പരിപാടികൾ അവതരിപിച്ചു. വൈവിധ്യം കൊണ്ട്‌ സമ്പന്നമായിന്നു പരിപാടികളെല്ലാം.ഗുരുവായുരഷൻ കോളേജിലെ അധ്യാപകനായ ബിജു ബാലകൃഷ്ണൻ, കവിയും അധ്യാപകനുമായ സുമേഷ്‌ കൃഷ്ണൻ എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു.