സഹായം Reading Problems? Click here


ഗവൺമെൻറ്, എച്ച്.എസ്. ശ്രീകാര്യം/അക്ഷരവൃക്ഷം/മഴ

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
മഴയും ഞാനും

മഴ മഴ മഴ മഴ
മഴ വന്നൂ
ഒരു മഴ
ചെറു മഴ
മഴ വന്നൂ
നല്ലൊരു പുള്ളി
കുടയും ചൂടി
മഴയത്തൂടെ നടന്നൂ ഞാൻ.

വൈഗ സുരേഷ്
1 എ ഗവ. എച്ച് എസ് ശ്രീകാര്യം
കണിയാപുരം ഉപജില്ല
തിരുവനന്തപുരം
അക്ഷരവൃക്ഷം പദ്ധതി, 2020
കവിത


 സാങ്കേതിക പരിശോധന - Sai K shanmugam തീയ്യതി: 15/ 04/ 2020 >> രചനാവിഭാഗം - കവിത