സഹായം Reading Problems? Click here


ഗവൺമെൻറ്, എച്ച്.എസ്. കാച്ചാണി/അക്ഷരവൃക്ഷം/ ഒന്നാണ് നാം

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഒന്നാണ് നാം

വുഹാനിൽ നിന്ന് എത്തിയ ആൾ...
 നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പാറിനടക്കുന്നു...
 ഒരുപാട് മരണങ്ങൾ വരുത്തി വെച്ചതാണ്...
ആ കൊറോണ എന്ന മഹാമാരി... അതിന്റെ കണ്ണി നാം മുറിക്കും.....

 നമ്മൾ പോരാടും, അതിജീവിക്കും...
 അതിനെ നമ്മൾ നേരിടും...
 കൈകൾ കഴുകിയും,
 മാസ്ക് ധരിച്ചും,
 അവനെ തുരത്തും
നമ്മൾ...

 യുദ്ധ കളങ്ങൾ എത്ര കണ്ടിരിക്കുന്നു നാം
 എല്ലാം അതിജീവിക്കും നാം...
 അതുപോലെ ഇതിനെയും അതിജീവിക്കും നാം...
 ഒന്നാണ് നാം........

റംസി എം റാഫി
5ബി ഗവണ്മെന്റ് ഹൈസ്കൂൾ,കാച്ചാണി
തിരുവനന്തപുരം നോർത്ത് ഉപജില്ല
തിരുവനന്തപുരം
അക്ഷരവൃക്ഷം പദ്ധതി, 2020
കവിത


 സാങ്കേതിക പരിശോധന - Sai K shanmugam തീയ്യതി: 16/ 04/ 2020 >> രചനാവിഭാഗം - കവിത