സഹായം Reading Problems? Click here


ഗവൺമെൻറ്, എച്ച്.എസ്. കാച്ചാണി/അക്ഷരവൃക്ഷം/I Am Corona

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
I Am Corona

Ha ha... Ha ha... Ha ha..
I' m corona from China
I can get you very easily
When you don't wash your hands with soap,
I can get you easily
When you directly contact with sick.
I can get you very easily
when you don't clean yourself, eat healthy food.
So avoid shake hands and instead say hi.
I can easily get you.
So wash your hands with soap.
Use masks when in public places,
Clean yourself,eat healthy food,
Avoid shake hands and instead say hi.
Then I can't get you

വിസ്മയ് വി നായർ
3ബി ഗവണ്മെന്റ് ഹൈസ്കൂൾ,കാച്ചാണി
തിരുവനന്തപുരം നോർത്ത് ഉപജില്ല
തിരുവനന്തപുരം
അക്ഷരവൃക്ഷം പദ്ധതി, 2020
കവിത


 സാങ്കേതിക പരിശോധന - Sai K shanmugam തീയ്യതി: 24/ 04/ 2020 >> രചനാവിഭാഗം - കവിത