സഹായം Reading Problems? Click here


ഗവൺമെൻറ്, എച്ച്.എസ്. എസ് പുന്നമൂട്/അക്ഷരവൃക്ഷം/ഭൂമി

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഭൂമി

അമ്മയാണ് എന്റെ ഭൂമി
നന്മ നിറഞ്ഞൊരു ഭൂമി
കളം കളം ഒഴുകുന്ന പുഴകൾ
നിറഞ്ഞ് സുന്ദരമാണീ ഭൂമി
സൂര്യൻ മാനത്ത് ഉദിക്കുന്നു
പക്ഷികൾ പാറി പറക്കുന്നു
പാടത്ത് വിത്ത് വിതയ്ക്കുന്നു
പച്ച വിരിച്ചൊരു പുൽമേടുകളിൽ
പൈകിടാങ്ങൾ മേയുന്നു.
ആൽമരത്തിലെ ചില്ലകളിൽ
തത്തകൾ പാട്ടുപാടുന്നു.

വിസ്മയ ആർ എസ്
4 A ഗവ. മോഡൽ എച്ച് എസ്സ് എസ്സ് , പുന്നമൂട്
തിരുവനന്തപുരം സൗത്ത് ഉപജില്ല
തിരുവനന്തപുരം
അക്ഷരവൃക്ഷം പദ്ധതി, 2020
കവിത


 സാങ്കേതിക പരിശോധന - Sai K shanmugam തീയ്യതി: 15/ 04/ 2020 >> രചനാവിഭാഗം - കവിത