സഹായം Reading Problems? Click here


ഗവൺമെൻറ്, എച്ച്.എസ്. എസ് നെടുവേലി / ക്ലാസ്സ് മാസിക

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search

ക്ലാസ്സ് മുറിയിലെ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഭാഗമായി നിരവധി ക്ലാസ്സ് മാസികകൾ കുട്ടികൾ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
ഇവ സ്കൂൾ ലൈബ്രറിയിൽ പ്രത്യേകം വായന മൂലയിൽ സജ്ജീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്

ക്ലാസ്സ് മാസിക -ചിന്തകളുടെ ലോകം 9.ബി 2016
സാമൂഹ്യശാസ്ത്രം ആൽബം
ചിന്താമഞ്ജരി
മഴവില്ല്
സ്ത്രീ മനസ്സ്
ചിന്തകളുടെ ലോകം
ഇംഗ്ലീഷ് മാസിക
പഴമയിലെ താളുകൾ -മാസിക മുൻ വർഷങ്ങളിൽ
ക്ലാസ്സ് മാസികയ്ക്കായി ലൈബ്രറിയിൽ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന വായനമൂല