സഹായം Reading Problems? Click here


ഗവൺമെൻറ്, എച്ച്.എസ്. എസ് അയിരുപ്പാറ/അക്ഷരവൃക്ഷം/പോരാടുവാൻ സമയമായി

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
പോരാടുവാൻ സമയമായി

പോരാടുവാൻ നേരമായിന്നു കൂട്ടരേ..
പ്രതിരോധ മാർഗ്ഗത്തിലൂടെ....

കണ്ണി പൊട്ടിക്കാം നമുക്കീ ദുരന്തത്തി..
നലയടികളിൽ നിന്നു മുക്തി നേടാം....

ഒഴിവാക്കിടാം സ്നേഹ സന്ദർശനം..
നമുക്കൊഴിവാക്കിടാം ഹസ്തദാനം....

അൽപകാലം നാം അകന്നിരുന്നാലും..
പരിഭവിക്കേണ്ട, പിണങ്ങിടേണ്ട....

പരിസ്ഥിതി വൃത്തിയായാൽ രോഗങ്ങൾ വന്നു പിടിപെടില്ല..
പരിഹാസരൂപേണ കരുതലില്ല....

നടക്കുന്ന സോദരേ കേട്ടുകൊൾക..
നിങ്ങൾ തകർക്കുന്നതൊരു ജീവനല്ല....
ഒരു ജനതയെത്തന്നെയല്ലോ?

ആരോഗ്യരക്ഷയ്ക്കു നൽകും നിർദ്ദേശങ്ങൾ..
പാലിച്ചിടാം മടിക്കാതെ....

ആശ്വാസമേകുന്ന ശുഭവാർത്ത..
കേൾക്കുവാൻ ഒരു മനസ്സോടെ ശ്രമിച്ചിടാം....

ജാഗ്രതയോടെ ശുചിത്വബോധത്തോടെ മുന്നേറാം..
ഭയക്കാതെ ശ്രദ്ധയോടീ നാളുകൾ....

സമർപ്പിക്കാം ഈ ലോകനന്മയ്ക്കു വേണ്ടി..
ഈ ലോക മനുഷ്യർക്കുവേണ്ടി....

പോരാടുവാൻ നേരമായി കൂട്ടരേ..
പ്രതിരോധ മാർഗ്ഗത്തിലൂടെ....

 സുകന്യ.എസ്
7 സി ഗവൺമെൻറ്, എച്ച്.എസ്. എസ് അയിരുപ്പാറ
കണിയാപുരം ഉപജില്ല
തിരുവനന്തപുരം
അക്ഷരവൃക്ഷം പദ്ധതി, 2020
കവിത


 സാങ്കേതിക പരിശോധന - Sai K shanmugam തീയ്യതി: 15/ 04/ 2020 >> രചനാവിഭാഗം - കവിത