സഹായം Reading Problems? Click here


ഗവൺമെൻറ്, എച്ച്.എസ്. എസ് അയിരുപ്പാറ/അക്ഷരവൃക്ഷം/തിരിച്ചുവരവ്

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
തിരിച്ചുവരവ്

പ്രകൃതി നീയെത്ര സുന്ദരം 
പ്രകൃതി നീയെത്ര ധന്യ
ഇന്ന് ഞാനറിയുന്നു നിന്നെ 
ഇന്ന് ഞാനോർക്കുന്നു നിന്നെ 

ഇന്ന് നീ മലിനയല്ല ഖിന്നയല്ല 
ശാപവാക്കേകുന്ന പാഴ്ജൻമമല്ല
ശബ്ദങ്ങളില്ല ഘോഷങ്ങളില്ല
വിഷപ്പുകയൂതുന്ന യന്ത്രങ്ങളില്ല 

വീണ്ടുമുയരുന്നു കുയിലിന്റെ നാദം
വീണ്ടുമെൻ മുന്നിലെത്തുന്നു മയിലിന്റെ ന്യത്തം 
കുത്തിപ്പായും പുഴയുടെ നാദം 
പൂത്തുവിടരും പൂവിൻ ഗന്ധം 
പ്രക്യതിക്കിത് രണ്ടാം ജൻമം 

പാഠം പഠിക്കാത്ത മാനവവനെ 
പാഠം പഠിപ്പിച്ചൊരണുവിൻ വിക്യതി..

മിഥുന എം നായർ 
6 B ഗവൺമെൻറ്, എച്ച്.എസ്. എസ് അയിരുപ്പാറ
കണിയാപുരം ഉപജില്ല
തിരുവനന്തപുരം
അക്ഷരവൃക്ഷം പദ്ധതി, 2020
കവിത


 സാങ്കേതിക പരിശോധന - Sai K shanmugam തീയ്യതി: 15/ 04/ 2020 >> രചനാവിഭാഗം - കവിത