സഹായം Reading Problems? Click here


ഗവൺമെന്റ് വി.&എച്ച്.എസ്.എസ്. പിരപ്പൻകോട്/ഗ്രന്ഥശാല

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്

സർഗതാളം

കുട്ടികളുടെ സാഹിത്യ സൃഷ‍്ടികൾ ക്ഷണിക്കപ്പെട്ട സദസ്സിനു മുന്നിൽ വായിച്ചവതരിപ്പിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ സ്കൂൾ തല സാഹിത്യസമിതി വായന മാസാചരണത്തോടനുബന്ധിച്ച് നടപ്പിലാക്കിയ സാഹിത്യ സംരഭമാണ് സർഗതാളം

വേനൽ മഴ

മഴയായി ഞാൻ കണ്ട സ്വപ്നങ്ങളൊക്കെയും

വേനലിൽ‌ വറ്റി വരണ്ടിരുന്നു

ചൂടാണ് വയ്യ, പുറത്തിറങ്ങാനെന്റെ

വീടിന്നകത്തും വിയർപ്പു ഗന്ധം

കിണറും ക‌ുളവും കരയും മിഴികളും

കനിവിനായ് തേങ്ങി കരഞ്ഞിടുന്നു

എന്തേ ഇവിടിത്ര നാശമായി തീരുവാൻ

മീനവും മേടവും കൊന്നതാണോ

എവിടേ ഇവിടുള്ള പച്ചപ്പിതൊക്കെയുംജീവിത വിനാശം


മീനവും മേടവും തിന്നുതീർത്തോ

ഇല്ല, എനിക്കിതു താങ്ങുവാനാകില്ല

ഇടനെഞ്ചു പൊട്ടി കരഞ്ഞു മേഘം

അലിയും മനസിന്റെ മഴനാരിലായിരം

കണ്ണുനീർ തുള്ളികൾ പെയ്തിറങ്ങി

                    ഫാത്തിമ. എം എസ് 
                         ക്ലാസ് 10

ജീവിത വിനാശം

എൻ കുടുംബത്തിൻ വെളിച്ചം ഊതിക്കെടുത്തി

എൻ കൂട്ടുകാർതൻ ലഹരി വീശി

ഹേ! ലോകമേ കാണുവിൻ ഞാൻ

നിലയ്ക്കാത്ത പുകച്ചുരുളുകളിൽ തളർന്നിരുന്നു

എൻ സിരകളിലാകെ രാസ തീർത്ഥത്തിൻ

വേരുകൾ പടർന്നിരുന്നു