സഹായം Reading Problems? Click here


ഗവൺമെന്റ് വി.&എച്ച്.എസ്.എസ്. പിരപ്പൻകോട്/അക്ഷരവൃക്ഷം/മഹാമാരി

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
മഹാമാരി

മരണം വിതയ്ക്കും
മഹാമാരി ആയി
ലോകം മുഴുവൻ
അലയുന്നു കൊറോണ.
വീട്ടിനുള്ളിൽ ഇരുന്ന്
ഒന്നായി പൊരുതാം.
കൈകൾ കഴുകി
മാസ്കുകൾ ധരിച്ചു
സുരക്ഷിതരാവാം.
യാത്രകൾ ഒഴിവാക്കി
വീട്ടിലിരിക്കാം.
ഒന്നായി നിന്ന്
പൊരുതാം..
നമുക്ക് ഒന്നായി
നിന്നു പൊരുതാം.

Krishna S
8 A ഗവൺമെന്റ് വി.&എച്ച്.എസ്.എസ്. പിരപ്പൻകോട്
കണിയാപുരം ഉപജില്ല
തിരുവനന്തപുരം
അക്ഷരവൃക്ഷം പദ്ധതി, 2020
കവിത


 സാങ്കേതിക പരിശോധന - Sai K shanmugam തീയ്യതി: 15/ 04/ 2020 >> രചനാവിഭാഗം - കവിത