സഹായം Reading Problems? Click here


ഗവൺമെന്റ് എൽ പി എസ്സ് ഇൻഞ്ചിവിള/അക്ഷരവൃക്ഷം/പ്രതീക്ഷ

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
പ്രതീക്ഷ

അവധിക്കാലമെത്തുമ്പോൾ
കൂട്ടുകാരൊത്തു കളിക്കാലോ
ഉല്ലാസയാത്രപോകാലോ
അങ്ങനെ സന്തോഷത്തിൽ നിന്നപ്പോൾ
കൊറോണയെന്നൊരു മാരകരോഗം
നാടെങ്ങും പടർന്നല്ലോ
ജനങ്ങളെല്ലാം ജാഗ്രതയെന്ന്
ജനങ്ങൾ തന്നെപ്പറയുകയായ്
മാരകരോഗം വന്നതുമൂലം
വീട്ടിൽ തന്നെയിരിപ്പായി
ജാഗ്രതയെന്നാല്ലെന്തന്നാൽ
പുറത്തുക്കറങ്ങി നടക്കരുതെ
കൈകൾ നന്നായി കഴുകിടാം
ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കഴുകിടാം
വീടും പരിസരവും ശുചിയാക്കാം
നമ്മൾ നമ്മളെ രക്ഷിച്ചാൽ
നാടിനെ നമ്മൾ രക്ഷിക്കാം.
              

സന്യ എസ് എസ്
4A ജി എൽ പി എസ് ഇഞ്ചിവിള
പാറശ്ശാല ഉപജില്ല
തിരുവനന്തപുരം
അക്ഷരവൃക്ഷം പദ്ധതി, 2020
കവിത


 സാങ്കേതിക പരിശോധന - Remasreekumar തീയ്യതി: 18/ 04/ 2020 >> രചനാവിഭാഗം - കവിത