സഹായം Reading Problems? Click here


ഗവഃ എൽ പി എസ് വെള്ളനാട്/അക്ഷരവൃക്ഷം/ ശുചിത്വം

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ശുചിത്വം

ശുചിത്വമല്ലോ നമ്മുടെയെല്ലാം
ആരോഗ്യത്തിന്നാധാരം
ശുചിത്വമില്ലേൽ നമ്മളെല്ലാം
രോഗികളാകും ഓർക്കേണം

വീടിന്നകവും പുറവും നമ്മൾ
വൃത്തിയായി കാക്കേണം
കൊതുകും കീടവും പെരുകാതെന്നും
വെള്ളക്കെട്ടുകൾ നീക്കേണം
 
ചപ്പും ചവറും കൂട്ടിയിടാതെ
ദിനവും ചുട്ടു നശിപ്പിക്കേണം
ആഹാരത്തിന് മുമ്പും പിമ്പും
കൈകൾ നന്നായ് കഴുകേണം
 
ഓമന മൃഗങ്ങൾക്കൊപ്പം ചേർന്ന്
ദിനവും നമ്മൾ കളിച്ചീടും, എന്നാൽ
ഓർക്കുക ശേഷം നമ്മൾ കുളിച്ച്
ശുചിത്വം പാലിക്കാൻ

ഒന്നിച്ചൊന്നായ് കൈകോർത്തിടാം
മനവും മേനിയും ശുചിയാക്കാം
ഒന്നിച്ചൊന്നായ് കൈകോർത്തിടാം
നാടും വീടും ശുചിയാക്കാം

 

ആയിഷ ഫർസാന
3 ഡി ഗവഃ എൽ പി എസ് വെള്ളനാട്
നെടുമങ്ങാട് ഉപജില്ല
തിരുവനന്തപുരം
അക്ഷരവൃക്ഷം പദ്ധതി, 2020
കവിത


 സാങ്കേതിക പരിശോധന - Shefeek100 തീയ്യതി: 15/ 04/ 2020 >> രചനാവിഭാഗം - കവിത