സഹായം Reading Problems? Click here


കെ.കെ.എം.ജി.വി.എച്ച്.എസ്സ്.എസ്സ്. ഓർക്കാട്ടേരി/ജൂനിയർ റെഡ് ക്രോസ്-17

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്

JRC നന്മ പ്രവർത്തനങ്ങൾ

സ്കൂളിലെ സാമ്പത്തികമായി പിന്നോക്കം നിൽക്കുന്ന കുട്ടികളെ കണ്ടെത്തി അവർക്ക് ആവ‍‍‍ശ്യം വേണ്ട പഠനോപകരങ്ങൾ, യൂനിഫോം,ബേഗ് മുതലായവ വാങ്ങിനൽകുന്നതിന്  ജെ ആർ സി യും മാതൃഭൂമി നന്മ ക്ലബും ചേർന്ന്  പ്രവർത്തിക്കുന്നു. കഴിഞ്ഞ രണ്ടു വർഷങ്ങളായി മാതൃഭൂമി നന്മ അവാർഡ് ലഭിച്ച തുക RS 25000/-  ഈ ആവശ്യത്തിനായി ഉപയോഗിച്ചു.
              മുൻ വർഷങ്ങളിൽ നടത്തിയ സാമ്പത്തിക സർവേയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലും;നിരീക്ഷണത്തിലും അർഹരായ കുട്ടികളെ കണ്ടെത്തി.അവർക്ക് ആവശ്യകതയ്ക്കനുസരിച്ച് ബേഗ്, കുട,യൂനിഫോം,ബോക്സ്,നോട്ട്ബുക്ക്,ടെസ്റ്റ്ബുക്ക്,മുതലായവ വാങ്ങി. ഓർക്കാട്ടേരി എംബ്ലോയിസ് കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് ബേങ്ക് സൗജന്യമായി നോട്ട്ബുക്ക് നൽകി. ഓണം ,പെരുന്നാൾ ആഘോഷവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പലവ്യഞ്ജന കിറ്റ്