സഹായം Reading Problems? Click here


കെ.എം.യു.പി.എസ് നാട്ടിക വെസ്റ്റ്/അക്ഷരവൃക്ഷം/എന്റെ കേരളം

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
എന്റെ കേരളം


എന്റെ നാട് എന്റെ കേരളം
എന്റെ നാട് എന്നഭിമാനം ..
പൂക്കളും പുഴകളും മലകളും
എത്ര ഭംഗിയാണെന്റെ കേരളം ...
ദൈവത്തിൻ സ്വന്തം നാടിതു,
പച്ചവിരിച്ചൊരെന്റെ കേരളം ...
എന്റെ കേരളം ....
എന്നഭിമാനം ........

 

സാധിക കെ എസ്
2 B കെ.എം.യു.പി.എസ് നാട്ടിക വെസ്റ്റ്
വലപ്പാട് ഉപജില്ല
തൃശ്ശൂർ
അക്ഷരവൃക്ഷം പദ്ധതി, 2020
കവിത


 സാങ്കേതിക പരിശോധന - Sunirmaes തീയ്യതി: 15/ 04/ 2020 >> രചനാവിഭാഗം - കവിത