കുമരകം എബിഎം ഗവ യുപിഎസ്/അക്ഷരവൃക്ഷം/വരൾച്ച

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
വരൾച്ച

മഞ്ഞു പോയ് വേനലായ്
പൂമരം പൂക്കാതായി
ചിരിമാഞ്ഞ കുഞ്ഞുപൂ
തല താഴ്ത്തി നിൽക്കുന്നൂ

തളിരിലകൾ കാണാതായ്
പുഴകളും കാണാതായ്
കുഞ്ഞു നീർച്ചാലും വരണ്ടുപോയി
അതിൽ നീന്തി തുടിച്ച പരലും പോയി
പാടും കുയിലും പറന്നു പോയി

മീനില്ല പുഴയില്ല പൂവില്ല പുല്ലില്ല
മരമില്ല കുന്നിൻ ചെരുവുമില്ല
കിളിയില്ല അണ്ണാറക്കണ്ണനില്ല
പാടത്തു കുട്ടികളാരുമില്ല

ചുട്ടു പഴുത്ത മണൽത്തരികളല്ലാതെ
ഒന്നുമേ ചുറ്റിലും ബാക്കിയില്ല
നഷ്ടപ്പെട്ടവക്ക് പകരമായി
വെക്കുവാനൊന്നുമേ ബാക്കിയില്ല


 

അമൃത പ്രശാന്ത്
6 എ കുമരകം എബിഎം ഗവ യുപിഎസ്
കോട്ടയം വെസ്റ്റ് ഉപജില്ല
കോട്ടയം
അക്ഷരവൃക്ഷം പദ്ധതി, 2020
കവിത


 സാങ്കേതിക പരിശോധന - abhaykallar തീയ്യതി: 29/ 04/ 2020 >> രചനാവിഭാഗം - കവിത