കാര്യനിർവാഹകർക്കുള്ള നോട്ടീസ് ബോർഡ്

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search

(ശ്രദ്ധിക്കുക: കാര്യനിർവാഹകരെ അറിയിക്കുവാനുള്ള വിവരങ്ങൾ താഴെ ചേർക്കാം. പുതിയതായിച്ചേർക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ മുൻപു ചേർത്തതിന്റെ താഴെയാണ് ചേർക്കേണ്ടത്. ഉചിതമായ ഒരു തലക്കെട്ട് ചേർത്തശേഷം വിവരങ്ങൾ ചേർത്ത് ഒപ്പ് രേഖപ്പെടുത്തി സേവ് ചെയ്യുക.)