സഹായം Reading Problems? Click here


കാപ്പാട് മദ്രസ്സ എൽ പി സ്കൂൾ/അക്ഷരവൃക്ഷം/പൂമ്പാറ്റ

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
പൂമ്പാറ്റ

പൂവും പൂമ്പാറ്റയും
പൂന്തോട്ടത്തിലെ പൂമ്പാറ്റ
വർണ്ണച്ചിറകുള്ള പൂമ്പാറ്റ
പാറിപ്പറക്കുന്ന പൂമ്പാറ്റ
ചിരിച്ചു നിൽക്കും പൂമ്പാറ്റ
ഒളിഞ്ഞു നിൽക്കും പൂമ്പാറ്റ

 

ഹിലാൽ സി.ടി.
2 A കാപ്പാട് മദ്രസ എൽ.പി. സ്കൂൾ
കണ്ണൂർ നോർത്ത് ഉപജില്ല
കണ്ണൂർ
അക്ഷരവൃക്ഷം പദ്ധതി, 2020
കവിത


 സാങ്കേതിക പരിശോധന - Kannans തീയ്യതി: 16/ 04/ 2020 >> രചനാവിഭാഗം - കവിത