സഹായം Reading Problems? Click here


കാടാച്ചിറ ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂൾ, കാടാച്ചിറ/അക്ഷരവൃക്ഷം/ലോക്ക്ഡൌൺ കാലത്തെ പ്രകൃതി

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ലോക്ക്ഡൌൺ കാലത്തെ പ്രകൃതി


മഹാമാരിതൻ നീരാളിക്കാരങ്ങൾ പിടിമുറുക്കവേ -
ബന്ധനത്തിൻ വിലങ്ങണിഞ്ഞു മാനവൻ തൻ ഭവനങ്ങളിൽ
ഹാ ! എന്ത് ശാന്തമാന്തരീക്ഷം
കളകളമിളകിയാടീടുന്നു
പുഴകളരുവികളും മിന്നിവിടെ
നിൻ സ്വാർത്ഥതയാൽ തീർത്തെരീ മാലിന്യകൂമ്പാരമില്ലിവിടെ
തെല്ലുമില്ലാ വർഗീയതതൻ വിശപ്പുകയുമെത്ര മണവും
ഭൂമിയിലെല്ലാവരും തുല്യമാണെന്നറിഞ്ഞു കൊൾക
മർത്യാ നീയിനിയെങ്കിലും....
ഇന്ന് നീയനുഭവിക്കുന്നീ തടവറതൻ ജീവിതം
പ്രകൃതിതൻ ശാപമാണെന്നറിഞ്ഞു കൊൾകയിനിയെങ്കിലും...

ഫാത്തിമ വി കെ
6 B കാടാച്ചിറ ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂൾ
കണ്ണൂർ സൗത്ത് ഉപജില്ല
കണ്ണൂർ
അക്ഷരവൃക്ഷം പദ്ധതി, 2020
കവിത


 സാങ്കേതിക പരിശോധന - Kannans തീയ്യതി: 18/ 04/ 2020 >> രചനാവിഭാഗം - കവിത