സഹായം Reading Problems? Click here

കല്ല്യാട് യു പി സ്കൂൾ‍‍‍‍/ചരിത്രം

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
സ്കൂളിനെക്കുറിച്ച്സൗകര്യങ്ങൾപ്രവർത്തനങ്ങൾക്ലബ്ബുകൾചരിത്രംഅംഗീകാരങ്ങൾ

ആദ്യം ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് സ്കൂൾ എന്ന നിലയിൽ ആരംഭിച്ച ഈ വിദ്യാലയം 1918 ഒരു ലോവർ പ്രൈമറി സ്കൂളായി അംഗീകരിച്ചു.

1950 ൽ യുപി ക്ലാസുകൾ ആരംഭിക്കുന്നതിനുള്ള അനുവാദം ലഭിച്ചു 1953 പൂർണ്ണമായ അംഗീകാരമുള്ള ഒരു അപ്പർ പ്രൈമറി സ്കൂൾ സ്കൂളായി.