സഹായം Reading Problems? Click here


കലാനിലയം യു പി എസ് പുലിയന്നൂർ/അക്ഷരവൃക്ഷം/അമ്മ

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
അമ്മ

ഉയിരിൻ നാഥയാണമ്മ
കണ്ണീരിൽ ഉയിരാണമ്മ
വാത്സല്യനിധിയാണമ്മ
ഉയിരിൻ ഉയിരാണെന്നമ്മ
 എനിക്ക് കാണപ്പെട്ട
ദൈവമാെണെന്നമ്മ
എന്റെ സങ്കടങ്ങളിൽ
 ആശ്വാസമാണെന്നമ്മ
എന്റെ ആദ്യ ഗുരുവാണെന്നമ്മ
 ഞാൻ ഉറങ്ങുമ്പോഴും ഉണരുമ്പോഴും
എനിക്ക് സ്നേഹം നൽകുന്നതാണെന്നമ്മ
 അമ്മയാണ്എന്റെ എല്ലാം
 

തോമസ് പി റ്റോമി
7 എ കലാനിലയം യു പി എസ് പുലിയന്നൂർ
പാലാ ഉപജില്ല
കോട്ടയം
അക്ഷരവൃക്ഷം പദ്ധതി, 2020
കവിത


 സാങ്കേതിക പരിശോധന - Kannans തീയ്യതി: 28/ 04/ 2020 >> രചനാവിഭാഗം - കവിത