കണ്ണൂർ/കൈറ്റ് ജില്ലാ ഓഫീസ്/ചുമതല

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്

കണ്ണൂർ/മാസ്റ്റർ ട്രെയിനർമാർ

ക്രമ

നമ്പർ

പേര് ഉപജില്ല മൊബൈൽ നമ്പർ
1 സുരേന്ദ്രൻ കെ ,ജില്ലാ കോ-ഓർഡിനേറ്റർ കണ്ണൂർ ജില്ല 9947749399
2 മക‍്ബൂൽ കെ എം, മാസ്റ്റർ ട്രെയിനർ കണ്ണൂർ സൗത്ത് 8547321158
3 സരിത എ, മാസ്റ്റർ ട്രെയിനർ മാടായി 9497421518
4 സിന്ധു എ, മാസ്റ്റർ ട്രെയിനർ പാപ്പിനിശ്ശേരി 8547188751
5 ജ്യോതിഷ് എം, മാസ്റ്റർ ട്രെയിനർ കണ്ണൂർ നോ‌ർത്ത് 9995737728
6 ദിനേശൻ വി, മാസ്റ്റർ ട്രെയിനർ തളിപ്പറമ്പ് സൗത്ത് 9388207787
7 ജലീൽ കെ, മാസ്റ്റർ ട്രെയിനർ ചൊക്ലി 9447950095
8 രമ്യ സി, മാസ്റ്റർ ട്രെയിനർ തലശ്ശേരി സൗത്ത് 9846190151
9 സജിത്ത് കെ, മാസ്റ്റർ ട്രെയിനർ കൂത്തുപറമ്പ് 7561850550
10 അജിത്ത് കുമാർ സി പി, മാസ്റ്റർ ട്രെയിനർ ഇരിക്കൂർ 9447391181
11 അഞ്ജലി സദാനന്ദൻ സി, മാസ്റ്റർ ട്രെയിനർ തലശ്ശേരി നോർത്ത് 9895870917
12 രമേഷ് പി എ, മാസ്റ്റർ ട്രെയിനർ പാനൂർ 9447950095
13 മുഹമ്മദ് നിസ്സാമി ടി പി, മാസ്റ്റർ ട്രെയിനർ ഇരിട്ടി 9847654692
14 രജിത്ത് ടി, മാസ്റ്റർ ട്രെയിനർ മട്ടന്നൂർ 7561850550
15 ബിനു ജോൺ, മാസ്റ്റർ ട്രെയിനർ പയ്യന്നൂർ 9447541023
16 നജുമുന്നീസ എ പി, മാസ്റ്റർ ട്രെയിനർ തളിപ്പറമ്പ് നോർത്ത് 9633156929