സഹായം Reading Problems? Click here


ഔർ ലേഡി ഓഫ് മേഴ്സി എച്ച്.എസ്.എസ് പുതുക്കുറിച്ചി/അക്ഷരവൃക്ഷം/ബാല്യം

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ബാല്യം

മൃതിവരെസുന്ദരമായോരെ ൻ ബാല്യം
ഇന്നു മൃതിയാവുന്നു എന്റെ ബാല്യം
തിരിച്ചു കിട്ടില്ലെന്നറിയാമെങ്കിലും
കൊതിച്ചു പോകുന്നു തിരിച്ചു ചെല്ലാൻ !
രമ്യമായിരുന്നൊരെൻ ബാല്യകാലം,
ഏറെ ആസ്വദിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിലും
ഈ രജനി കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ, കൗമാരത്തിലേയ്ക്കു കാൽ വയ്ക്കുന്നു ഞാൻ !
മന്ത്രമോതുന്ന മരം കൊ ത്തിയും
മൊഴി കൊഞ്ചുന്ന കോകിലവും,
പീലി നീർത്തുന്ന പികത്തെയും,
ചാഞ്ചാടിയാടുന്ന ഞാവൽ മരത്തിലെ
ചിറകാട്ടി പാറുന്ന ചെറു തത്തകളും,
ഓർക്കുമോ മറക്കുമോ?
ഞാനെന്റെ കൗമാര രത്തിൽ...?
ബാല്യത്തിൽ നിന്ന് ഞാൻ എത്തി നോക്കുമ്പോൾ
കാണുന്ന കൗമാര സുന്ദര കുസുമങ്ങൾ,
കാണുവാനേറെ ചന്തമാണെങ്കിലും,
സൗന്ദര്യ മേറെയെൻ ബാല്യ കുസുമങ്ങൾ ക്കല്ലയോ....

Swathy S
10 ഔർ ലേഡി ഓഫ് മേഴ്സി എച്ച്.എസ്.എസ് പുതുക്കുറിച്ചി
കണിയാപുരം ഉപജില്ല
തിരുവനന്തപുരം
അക്ഷരവൃക്ഷം പദ്ധതി, 2020
കവിത


 സാങ്കേതിക പരിശോധന - Kannankollam തീയ്യതി: 28/ 04/ 2020 >> രചനാവിഭാഗം - കവിത