സഹായം Reading Problems? Click here


ഐ ജെ ജി എച്ച് എസ് അരണാട്ടുകര/സ്കൗട്ട്&ഗൈഡ്സ്-17

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്

സ്കൗട്ട്&ഗൈഡ്സ്

ഈ വിദ്യാലയത്തിലെ സ്കൗട്ട് & ഗൈഡ്സ് വളരെ കാര്യക്ഷമമായി പ്രവർത്തിച്ചുപോരുന്നു. എല്ലാ വർഷവും രാജപൂരസ്കാർ, രാഷ്ട്രപതി അവാർഡുകൾ കരസ്ഥമാക്കുന്നു.