സഹായം Reading Problems? Click here


ഐ. ജെ. ജി. എൽ. പി. എസ്. അരണാട്ടുകര/അക്ഷരവൃക്ഷം/പൂമ്പാറ്റ

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
പൂമ്പാറ്റ

പൂവിലിരിക്കും പൂമ്പാറ്റ
പാറി പോവുകതെങ്ങോട്ട്
പൂന്തേനുണ്ണാൻ പോവാണോ
പൂമ്പൊടി നുള്ളാൻ പോവാണോ
ആരു നൽകി നിനക്കീ പൂഞ്ചിറക്
അരു നൽകി നിനക്കീ മുത്തുടുപ്പ്
ആകാശത്തിലെ താരകമോ
മുത്തുപൊഴിക്കും മഴവില്ലോ
 

ഗായത്രി കെ.എസ്
2 എ ഐ. ജെ. ജി. എൽ. പി. എസ്. അരണാട്ടുകര തൃശ്ശൂർ, തൃശ്ശൂർ വെസ്റ്റ്
തൃശ്ശൂർ വെസ്റ്റ് ഉപജില്ല
തൃശ്ശൂർ
അക്ഷരവൃക്ഷം പദ്ധതി, 2020
ലേഖനം


 സാങ്കേതിക പരിശോധന - Sunirmaes തീയ്യതി: 22/ 04/ 2020 >> രചനാവിഭാഗം - കവിത