സഹായം Reading Problems? Click here


ഐ.എച്.എസ്.എസ്.ധർമ്മഗിരി /ഗണിത ക്ലബ്

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്

2011-12 അധ്യയന വർഷം

ഗണിത ക്ലബ്ഭ്

കൺവീനർ കെ.വി. ജയലത
ഓരോ ആഴ്ചയിലും സ്കൂൾ അസംബ്ലിയിൽ ഗണിത ചോദ്യങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുന്നു
ഈ ആഴ്ചത്തെ ചോദ്യം

11,12,13,14,15 എന്നീ സംഖ്യകളുടെ ഗുണനഫലത്തിൽ നിന്ന് 12,13,14,15,എന്നീ സംഖ്യകളുടെ ഗുണനഫലം കുറച്ചാൽ ലഭിക്കുന്ന സംഖ്യ 12,13,14,15 എന്നീ സംഖ്യകളുടെ ഗുണനഫലത്തിന്റെ എത്ര മടങ്ങാണ് ?


പ്രമാണം:19097maths1.png