സഹായം Reading Problems? Click here


എ വി എം എച്ച് എസ്, ചുനങ്ങാട്/അക്ഷരവൃക്ഷം/കണ്ണൻ

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
കണ്ണൻ

 
ഓടി വാ കണ്ണാ നീ ഉണ്ണി കണ്ണാ
എൻ കള്ളനുണ്ണി കണ്ണനല്ലോ
വെണ്ണ കട്ടു തിന്നുമെന്നുണ്ണി കണ്ണാ
നീയെൻ കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ
കുസൃതികൾ കാട്ടുന്ന കള്ളനുണ്ണി
അമ്പലത്തിൽ വന്നു നിന്നെ കൈ തൊഴുത്തിടാം
എന്നുണ്ണി കണ്ണനല്ലോ പൊന്നുണ്ണിക്കണ്ണാ
അമ്മമാർ വേദനിച്ചാൽ കണ്ണനും വേദന
എന്തെല്ലാം അദ്ഭുതങ്ങൾ കാട്ടുമെന്നുണ്ണി
അത് കണ്ടമ്പരക്കും എല്ലാവരും
രാധയോട് കുസൃതികൾ കാട്ടുന്ന കള്ളാ
നീയെന്റെ ഉണ്ണിക്കണ്ണാ
വാർമുകിൽ ചേലോടെ നീ നിൽക്കുമ്പോൾ
നിന്നെ കാണാൻ എന്ത് ചന്തമാം
ഓടക്കുഴൽ വായിക്കുമ്പോൾ എല്ലാവരും
പുഞ്ചിരിയാൽ ഉല്ലസിച്ചാടിടുന്നു
നിന്റെ കുസൃതിയും മായകാഴ്ചകൾ
കണ്ടു നിൻ പാദം തൊട്ട് ഞാൻ വന്ദിക്കുന്നു

അഞ്ജലി
9 C എ വി എം എച്ച് എസ്, ചുനങ്ങാട്
ഒറ്റപ്പാലം ഉപജില്ല
പാലക്കാട്
അക്ഷരവൃക്ഷം പദ്ധതി, 2020
കവിത


 സാങ്കേതിക പരിശോധന - Latheefkp തീയ്യതി: 20/ 06/ 2020 >> രചനാവിഭാഗം - കവിത