എ എൽ പി എസ് കിളിംഗാർ ಎ.ಎಲ್.ಪಿ.ಎಸ್.ಕಿಳಿಂಗಾರು/പ്രവർത്തനങ്ങൾ

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
സ്കൂൾസൗകര്യങ്ങൾപ്രവർത്തനങ്ങൾക്ലബ്ബുകൾചരിത്രംഅംഗീകാരം
 1. FIRST STANDARD CHIGURU SAMYUKTHA DIARY INAUGURATION BY AEO SHASHIDHAR M
  ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಬೋಧನೆ
 2. ಕಲೆ , ವೃತ್ತಿ ಪರಿಚಯ , ಸಂಗೀತ ಕಲಿಕೆ , ಯೋಗ ಶಿಕ್ಷಣ
 3. ಉಪಜಿಲ್ಲಾ ಬಾಲ ಕಲೋತ್ಸವಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಉತ್ತಮ ಯಶಸ್ಸು
 4. ಉಪಜಿಲ್ಲಾ ವಿಜ್ಞಾನ ಮೇಳಗಳು ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡಾ ಮೇಳಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಉತ್ತಮ ಯಶಸ್ಸು
 5. ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಮೇಳದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಯಶಸ್ಸು
 6. ಶಾಲೆಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು
 7. ದಿನದ ಆಚರಣೆಗಳು
 8. ಹಲೋ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಶಿಬಿರಗಳು
 9. ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಪ್ರವಾಸಗಳು
 10. ಸೃಜನಾತ್ಮಕ ಶಿಬಿರಗಳು
SCHOOL TOUR - 2024