സഹായം Reading Problems? Click here


എ. എസ്. ബി. എസ് മഞ്ഞളൂർ/അക്ഷരവൃക്ഷം/പ്രകൃതിരമണീയത

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
പ്രകൃതിരമണീയത

പച്ചപുൽപ്പായ വിരിച്ച പാടങ്ങളും
അതിൽ സ്വർണപളുങ്കുകൾ
തൂങ്ങി നിൽക്കുന്ന കതിരുകളും
മനോഹാരിത കൂട്ടുന്നു
തത്തമ്മ പെണ്ണും ചുണ്ടൻ എലിയും
നെല്ലുതിന്നാൻ വന്നുവല്ലോ
നിലാവിന്റെ നീല രമണീയത പ്രകൃതിക്ക്
മനോഹാരിത കൂട്ടുന്നു

അജ്വൽ ജെ
2 C എ. എസ്. ബി. എസ് മഞ്ഞളൂർ
കുഴൽമന്ദം ഉപജില്ല
പാലക്കാട്
അക്ഷരവൃക്ഷം പദ്ധതി, 2020
കവിത


 സാങ്കേതിക പരിശോധന - Padmakumar g തീയ്യതി: 20/ 06/ 2020 >> രചനാവിഭാഗം - കവിത