സഹായം Reading Problems? Click here


എ. എസ്. ബി. എസ് മഞ്ഞളൂർ/അക്ഷരവൃക്ഷം/തേൻ കുരുവി

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
തേൻ കുരുവി

തേൻകുരുവി തേൻകുരുവി
എന്നുടെ കൂടെ പോരുമോ നീ
ചറപറാ പെയ്യുന്ന മഴയിലും നിന്നെ ഞാൻ
എന്റെ കരങ്ങളിൽ കാത്തീടാം
കൊടും ചൂടിലും നിനക്ക് ഞാൻ ആശ്വാസമേകാം
തേൻകുരുവി തേൻ കുരുവി
മധുരമൂറും വാഴപ്പൂന്തേൻ നിനക്കായി
ഞാൻ സമ്മാനിച്ചീടാം

അജ്വൽ ജെ
2 C എ. എസ്. ബി. എസ് മഞ്ഞളൂർ
കുഴൽമന്ദം ഉപജില്ല
പാലക്കാട്
അക്ഷരവൃക്ഷം പദ്ധതി, 2020
കവിത


 സാങ്കേതിക പരിശോധന - Padmakumar g തീയ്യതി: 20/ 06/ 2020 >> രചനാവിഭാഗം - കവിത