സഹായം Reading Problems? Click here


എ. എം. വി. എൽ. പി. എസ്. വെങ്ങൂർ/അക്ഷരവൃക്ഷം/മഴയേ

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
മഴയേ


പിച്ചവെച്ചെത്തിയ കാർമുകിലിൻ പിറകിൽ
നീ പൊഴിഞ്ഞു
നീയാൽ തളിർത്തൊരീ തൈമാവിൻ ചില്ലകളും
നിരന്നാടുന്ന വൃക്ഷക്കൂട്ടങ്ങളും
കാറ്റിൽ ചാഞ്ചാടി ആടും പൂക്കളും
മഴയുടെ കുളിര് ഏറ്റുവാങ്ങുന്നുവോ
മഴ ഒരു ഗീതം ആകുമ്പോൾ
അതിനാൽ എൻമനം മയിലായി ആടുന്നു

നീരജ് കൃഷ്ണ
1 എ.എം.വി.എൽ.പി.സ്കൂൾ വേങ്ങൂർ
വെളിയം ഉപജില്ല
കൊല്ലം
അക്ഷരവൃക്ഷം പദ്ധതി, 2020
കവിത


 സാങ്കേതിക പരിശോധന - Kannankollam തീയ്യതി: 19/ 06/ 2020 >> രചനാവിഭാഗം - കവിത