സഹായം Reading Problems? Click here


എ. എം. വി. എൽ. പി. എസ്. വെങ്ങൂർ/അക്ഷരവൃക്ഷം/നമ്മുടെ പ്രകൃതി

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
നമ്മുടെ പ്രകൃതി


അമ്മയാണ് നന്മയാണ് നമ്മുടെ പ്രകൃതി
 വായുവാണ് ജലമാണ് നമ്മുടെ പ്രകൃതി
 സൂര്യനാണ് ചന്ദ്രനാണ് വെളിച്ചമാണ് നമ്മുടെ പ്രകൃതി
 പക്ഷിയാണ് മൃഗങ്ങളാണ് മണ്ണാണ് പ്രകൃതി
 അമ്മയാണ് നന്മയാണ് നമ്മുടെ പ്രകൃതി
 ഒത്തുചേർന്ന് കൂട്ടുചേർന്ന് കാത്തു സൂക്ഷിക്കാം പ്രകൃതി

അനാമി സി അനിൽ
2 എ.എം.വി.എൽ.പി.സ്കൂൾ വേങ്ങൂർ
വെളിയം ഉപജില്ല
കൊല്ലം
അക്ഷരവൃക്ഷം പദ്ധതി, 2020
കവിത


 സാങ്കേതിക പരിശോധന - Kannankollam തീയ്യതി: 19/ 06/ 2020 >> രചനാവിഭാഗം - കവിത