സഹായം Reading Problems? Click here


എ. എം. വി. എൽ. പി. എസ്. വെങ്ങൂർ/അക്ഷരവൃക്ഷം/എൻറെ ഭൂമി

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
എൻറെ ഭൂമി


എൻറെ ഭൂമി നല്ല ഭൂമി
കിളികൾ പാടും പുഴകൾ ഓടും
തേൻ കുടിക്കും വണ്ടികൾക്ക്
വീടു തന്നെ എൻറെ ഭൂമി
കാറ്റു വന്നു വീശിടുമ്പോൾ
ഇലകൾ ആടി നൃത്തം വയ്ക്കും
കളകളാരവങ്ങളോടെ
പക്ഷിക്കൂട്ടം വന്നുചേരും
തവള കൂട്ടം ചില ചിലച്ചാൽ
മാനം കറുത്തു മഴപെയ്യും
മഴയിൽ കുളിച്ച് സുന്ദരിയായ്
എൻറെ ഭൂമി നല്ല ഭൂമി

ശ്രീഗണേഷ്
1 എ.എം.വി.എൽ.പി.സ്കൂൾ വേങ്ങൂർ
വെളിയം ഉപജില്ല
കൊല്ലം
അക്ഷരവൃക്ഷം പദ്ധതി, 2020
കവിത


 സാങ്കേതിക പരിശോധന - Kannankollam തീയ്യതി: 19/ 06/ 2020 >> രചനാവിഭാഗം - കവിത