സഹായം Reading Problems? Click here


എ.എ.ജെ.ബി.എസ് ആനിക്കോട്/അക്ഷരവൃക്ഷം/കരുതാം നമ്മൾ

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
കരുതാം നമ്മൾ


മലയും കുന്നും ഇടിക്കരുതേ
മാമരമൊന്നും കളയരുതേ
പുഴയെ കുരുതി കൊടുക്കരുതേ
തണ്ണീർതടം അത് നികത്തരുതേ
അരുത് ഇങ്ങനെ കാട്ടരുതേ
പ്രകൃതിക്കു അരിശം കൂട്ടരുതേ
മാമല അങ്ങനെ നിൽക്കട്ടെ
മഴ വെള്ളത്തെ തടയട്ടെ
പുഴയതു നന്നായ് ഒഴുകട്ടെ
വെള്ളം കടലിൽ ചേരട്ടെ
പ്രകൃതിയെ ദ്രോഹിച്ചീടല്ലേ
ഒക്കെ നശിക്കാൻ ഇടയാകും
കരുതിയിരിക്കുക സോദരരെ
കരുതാം നമ്മൾ നാളേക്കായ്
 

ഷഹന
മൂന്ന് എ എ.ജെ.ബി.എസ്. ആനി ക്കോട്
കുഴൽമന്ദം ഉപജില്ല
പാലക്കാട്
അക്ഷരവൃക്ഷം പദ്ധതി, 2020
കവിത


 സാങ്കേതിക പരിശോധന - Latheefkp തീയ്യതി: 20/ 06/ 2020 >> രചനാവിഭാഗം - കവിത