സഹായം Reading Problems? Click here


എ.എൽ.പി.സ്കൂൾ. പാടൂർ/അക്ഷരവൃക്ഷം/പാഠം പഠിച്ചു

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
പാഠം പഠിച്ചു

അച്ഛൻ കിളച്ചു
അമ്മ വിതച്ചു
ചേട്ടൻ നനച്ചു
ഞാൻ പറിച്ചു
ഞങ്ങൾ കഴിച്ചു
മുത്തശ്ശി മന്ത്രിച്ചു
"കൊറോണ പഠിപ്പിച്ചു"

ജനി ആർ
2 എ.എൽ.പി.സ്കൂൾ._പാടൂർ
ആലത്തൂർ ഉപജില്ല
പാലക്കാട്
അക്ഷരവൃക്ഷം പദ്ധതി, 2020
കവിത സാങ്കേതിക പരിശോധന - Padmakumar g തീയ്യതി: 26/ 04/ 2020 >> രചനാവിഭാഗം - കവിത