സഹായം Reading Problems? Click here


എ.എൽ.പി.എസ് കിണവല്ലൂർ/അക്ഷരവൃക്ഷം/കൊറോണ

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
കൊറോണ

സർക്കാർ നൽകുന്ന
മാർഗനിർദേശങ്ങൾ
ഒറ്റമനസായി നമുക്കേറ്റെടുത്തീടാം
സത്കർമമായതിനെ കരുതീടാം
സഹജീവിയോടുള്ള കടമയായി
കാത്തീടാം ..
നാട്ടിലിറങ്ങേണ്ട നഗരവും കാണേണ്ട
നാട്ടിൽനിന്നീ മഹാമാരി
പോകുംവരെ..
അമ്പതു ദിനങ്ങൾ ഗൃഹത്തിൽ
കഴിയുകിൽ
ശിഷ്ട ദിനങ്ങൾ
നമുക്കാഘോഷമാകീടാം..
 

നേത്ര കെ വി
4 എ.എൽ.പി.എസ് കിണവല്ലൂർ
പറളി ഉപജില്ല
പാലക്കാട്
അക്ഷരവൃക്ഷം പദ്ധതി, 2020
കവിത


 സാങ്കേതിക പരിശോധന - Latheefkp തീയ്യതി: 25/ 04/ 2020 >> രചനാവിഭാഗം - കവിത