സഹായം Reading Problems? Click here


എ.എൽ.പി.എസ്. കുറുവട്ടൂർ/അക്ഷരവൃക്ഷം/ പുഴ

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
പുഴ


കളകളമൊഴുകുമൊരു പുഴത൯ തീരത്ത്
ചെന്നിരിക്കുവാ൯ എന്തുരസം
പുഴയിലൂടെ തുള്ളികളിക്കുന്ന
പരൽ മീനിനെപ്പോലെ
തുള്ളികളിക്കുവാ൯ കൊതിയായീടുന്നു
ചിന്നി ചിന്നി പെയ്യുന്ന കാറ്റിലും മഴയിലും
പുഴനിറഞ്ഞൊഴുകുന്ന കാഴ്ചകാണാ൯
കണ്ണിനു കുളിർമയേകിടുന്ന
നമ്മുടെ പ്രകൃതി എത്ര മനോഹരമെന്ന്
നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കീടണം
നമ്മൾ സംരക്ഷിച്ചീടണം
 

അനൽക്ക എം പി
4 എ എ.എൽ.പി.എസ്. കുറുവട്ടൂർ
ചെർപ്പുളശ്ശേരി ഉപജില്ല
പാലക്കാട്
അക്ഷരവൃക്ഷം പദ്ധതി, 2020
കവിത


 സാങ്കേതിക പരിശോധന - Latheefkp തീയ്യതി: 24/ 04/ 2020 >> രചനാവിഭാഗം - കവിത