സഹായം Reading Problems? Click here


എ.എൽ.പി.എസ്.മേൽമുറി/അക്ഷരവൃക്ഷം/ഭയക്കണം

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search


ഭയക്കണം

ഭയക്കണം ഭയക്കണം ലോകമേ ഭയക്കണം
ജീവനായ് രോഗമായ് മരണമായ് ഭയക്കണം
ലോകമാകെ പടർന്നൊരി കോവിഡ് എന്ന രോഗമായ്
ചെെനയിൽ വളർന്നുവന്ന് ഇന്ത്യവരെ എത്തി
എതിർക്കണം എതിർക്കണം കൊറോണയെ എതിർക്കണം
സുരക്ഷിതരായ് ഇരിക്കുക
ഭയപ്പെടാതിരിക്കുക
ദെെവമാം രക്ഷകൻ എന്നും എന്നും രക്ഷകൻ
കേരളം കേരളം ദെെവനാട് കേരളം
ജീവനെ സ്നേഹിക്കും കേരളമാ നാട്
ഒരുമയോടെ സ്നേഹത്തൊടെ നിന്നിടുന്ന നാട്
ശക്തമായ നടവടികൾ എടുതിടുന്ന ലീഡറും
കോവിഡിനെ തകർത്തു നമ്മൾ ശക്തിയായ് ഉയർനിടും
ഭയക്കരുത് ഭയക്കരുത് കൊറോണയെ ഭയക്കരുത്
കേരളത്തിലാണ് നമ്മൾ ഭയപ്പെടാതിരിക്കുക
ജാഗൃതയിൽ നിൽക്കുക
ഗൃഹത്തിൽ തന്നെ നിൽക്കുക
നന്മയോടെ കരുതലോടെ എന്നും എന്നും പാടുക
 

ഫെബിന .പി
2 B എ.എൽ.പി.എസ്.മേൽമുറി
പട്ടാമ്പി ഉപജില്ല
പാലക്കാട്
അക്ഷരവൃക്ഷം പദ്ധതി, 2020
കവിത


 സാങ്കേതിക പരിശോധന - Latheefkp തീയ്യതി: 24/ 04/ 2020 >> രചനാവിഭാഗം - കവിത