സഹായം Reading Problems? Click here


എ.എസ്സ്.എം..എച്ച്.എസ്സ്.ആലത്തുർ/സ്കൗട്ട്&ഗൈഡ്സ്-17

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്

സ്കൗട്ട്

           32 അംഗം പൂർണ്ണ സ്കൗട്ട് ഗ്രൂപ്പ് ശ്രീ. സി. ഗോപകുമാറിന്റെനേതൃത്വത്തിൽ പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്നു. സ്കൂളിലെ സഞ്ചയിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ ദിനാചരണങ്ങൾ, കലാകായിക മത്സരങ്ങൾ എന്നിവയിൽ സ്കൗട്ടുകൾ സേവനം നടത്താറുണ്ട്. കഴിഞ്ഞവർഷം 4 പേർ ഗവർണറുടെ രാജ്യപുരസ്കാർ അവാർഡ് നേടി. 

അരുൺ.ഡി, തരുൺ.കെ, അശ്വിൻ കൃഷ്ണ, ശ്രീരാഗ്.കെ, എന്നിവരാണ് രാജ്യപുരസ്കാർ നേടിയത്.