സഹായം Reading Problems? Click here


എ.എസ്സ്.എം..എച്ച്.എസ്സ്.ആലത്തുർ/ലിറ്റിൽകൈറ്റ്സ്

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്

ഡിജിറ്റൽ മാഗസിൻ "പ്യൂപ്പ" ജനുവരി 19 ന് ഹെഡ്‌മാസ്ട്രിസ്സ് പ്രകാശനം ചെയ്തു.

21009 coverpage.jpg
പ്യൂപ്പ

21009 1pupa.jpg 21009 2pupa.jpg 21009 5pupa.jpg

ലിറ്റിൽകൈറ്റ്സ് യ‌ൂണിററ് നമ്പർ : LK/ 2018/21009

സംസ്ഥാനത്ത് ലിറ്റിൽകൈറ്റ്സ് ക്ലബ്ബ് രൂപവത്കരിച്ച വർഷം തന്നെ നമ്മുടെ സ്കൂളിലും അത് പ്രവർത്തനമാരംഭിച്ചു. 2018 ജനുവരിമാസം എട്ടാം തരത്തിലെ വിദ്യാർത്ഥികളിൽനിന്നും ഒരു പ്രവേശനപരീക്ഷയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ക്ലബ്ബ് അംഗങ്ങളെ തിരഞ്ഞെടുത്തത്. കുട്ടിക്കൂട്ടം ഈ വർഷംമുതൽ ലിറ്റിൽ കൈറ്റ്സ് ക്ലബ്ബ് എന്ന പേരിൽ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു . 40 കുട്ടികൾ ക്ലബ് അംഗങ്ങളായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു .ഹൈടെക്‌ ക്ലാസ് മുറികൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിലുള്ള പരിശീലനവും അനിമേഷൻ സിനിമകൾ തയ്യാറാക്കാനുള്ള പരിശീലനവും നൽകി വരുന്നു. ലിറ്റിൽ കൈറ്റ്സ് ക്ലബ്ബിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നല്ക‌ുന്നത് കൈററ്മാസ്ററർ സ‌ുഭാ‍ഷ് സാറ‌ും കൈററ്മിസ്‌ട്രസ്സ് ശ്രീജടീച്ചറ‌ും ആണ്

21009 - ലിറ്റിൽകൈറ്റ്സ്
ലിറ്റിൽകൈറ്റ്സ് രജിസ്റ്റ്രേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്
സ്കൂൾ കോഡ് 21009
യൂണിറ്റ് നമ്പർ LK/2018/21009
അധ്യയനവർഷം 2018 -19
അംഗങ്ങളുടെ എണ്ണം 40
വിദ്യാഭ്യാസ ജില്ല പാലക്കാട്
റവന്യൂ ജില്ല പാലക്കാട്
ഉപജില്ല ആലത്ത‌ൂർ
ലീഡർ അഭിനവ് കൃഷ്ണൻ.കെ
ഡെപ്യൂട്ടി ലീഡർ ചെസ്സിമോൾ.സി
കൈറ്റ് മാസ്റ്റർ / മിസ്ട്രസ് 1 സ‌ുഭാ‍ഷ്,പി
കൈറ്റ് മാസ്റ്റർ / മിസ്ട്രസ് 2 ശ്രീജ.ടി.ആർ
16/ 04/ 2020 ന് Lk21009
ഈ താളിൽ അവസാനമായി മാറ്റം വരുത്തി

ലിറ്റിൽ കൈറ്റ്സ് അംഗങ്ങൾ

ക്രമനമ്പർ അഡ്മിഷൻ നമ്പർ അംഗത്തിന്റെ പേര് ക്ലാസ് ഫോട്ടോ
1 26057 അഭിജിത്ത്.എസ് 9E 50px|center|
2 26936 അഭിനവ് കൃഷ്ണൻ.കെ 9G
3 25578 അഭിരാം.വി 9H
4 26750 അഭിഷേക്.കെ.എസ് . 9F
5 25881 അദ്വൈത് 9E
6 26785 അഫ്സൽ.എൻ 9A
7 25897 അഹ്‍ല തഹ്‍നാൻ.പി.എഫ് 9H
8 26129 അജ്മൽ.കെ.എ 9E
9 26215 അമൽജ്ത്ത്.എസ് 9E 50px|center|
10 26656 അനസ് സമാൻ.പി.എ 9F
11 26632 അനീസുദ്ദീൻ.എച്ച് 9F
12 26340 അൻഷിജ.എ 9G
13 26915 അപർണ്ണ ഹരീഷ് 9F
14 25858 അരുൺ.ആർ 9E
15 26551 ആഷിഫ.എ 9H 50px|center|
16 26795 അഷ്‌കർ.എൻ 9F
17 25571 അശ്വിൻ.കെ 9E
18 26647 ബിജിത്ത്.എസ് 9E
19 25532 ചെസ്സിമോൾ.സി 9E
20 25623 ഗോകുൽരാജ്.എൻ.എസ് 9E
21 25588 ഹസ്സൻ മോൻ.എം 9G
22 26211 ഇബ്രാഹിം യാസർ.എസ് 9G
23 25723 മിഥ‌ുൻ.ആർ 9C
24 26636 മുഹമ്മദ് ഹർഷാദ്.എ 9F
25 25497 മുഹമ്മദ് ഹനീഫ.എ 9B
26 26651 മുഹമ്മദ് ഇജാസ്.ഇ 9F
27 26631 മുഹമ്മദ് റിസ്വാൻ.എ 9F
28 26940 മുഹമ്മദ് ഷാഫി.എസ് 9A
29 25649 നാദിയ.എ 9H
30 26766 നിരഞ്ജൻ.കെ.യു 9F 50px|center|
31 25617 സജ്ജാദ് ഹുസ്സൈൻ.എം.ആർ 9B 50px|center|
32 26852 സരൂപ്.എസ് 9G 50px|center|
33 26772 ഷഹനാസ്.ആർ 9G
34 25568 ഷിഫാന.എം 9H
35 26758 സുഹൈൽ.എഫ് 9F
36 26777 സൗപർണ്ണിക.കെ 9F
37 25701 ശ്രവ്യ.ആർ 9E
38 26590 ശ്രീരാഗ്.കെ.എ 9C
39 25602 സൂര്യ കൃഷ്ണ.കെ 9C
40 26634 ഉമറുൾ ഫാറൂഖ് 9F 50px|center|

പാലക്കാട‌് ജില്ലാ ലിറ്റിൽകൈറ്റ്സ് ക്യാമ്പ് 2018-19

21009 banner.jpg
21009 abhinav 9G.jpg

21009 news.jpg

പാലക്കാട‌്: ഫെബ്ര‌ുവരി 16,17 തിയതികളിൽ പാലക്കാട് ബിഗ് ബസാർ സ്‌ക്ക‌ൂളിൽ വെച്ച‌ു നടന്ന ജില്ലാ സഹവാസക്യാമ്പിൽ അഭിനവ് കൃഷ്‌ണൻ (9G)പങ്കെട‌ുത്ത‌ു

ലിറ്റിൽകൈറ്റ്സ് ഗ്ര‌ൂപ്പ് 2018-19
21009 kites 2018-19.jpg

പ്രവർത്തനങ്ങൾ

ഹൈടെക് ക്ലാസ്സ് ഏകദിന പരിശീലനം

പ്രമാണം:.jpg
ലിറ്റിൽ കൈറ്റ്സ് ബോർഡ്
പ്രമാണം:.jpg
ലിറ്റിൽകൈറ്റ്സ് അംഗങ്ങൾക്ക് ഏകദിന പരിശീലനം -പത്രവാർത്ത(മാതൃഭൂമി)

ആലത്തുർ: ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയകുട്ടികളുടെ ഐ.ടികൂട്ടായ്മയായ ലിറ്റിൽകൈറ്റ്സിന്റെ ആലത്തുർ എ.എസ്സ്.എം..എച്ച്.എസ്സ് യൂണിറ്റ് അംഗങ്ങൾക്ക് കേരള ഇൻഫ്രാ സ്ട്രക്ടചർആൻഡ് ടെക്നോളജി ഫോർ എജുക്കേഷന്റെ (കൈറ്റ്) നേതൃത്വത്തിൽ ഏകദിന പരിശീലനം സംഘടിപ്പിച്ചു. സംസ്ഥാനത്തെ എല്ലാ ലിറ്റിൽ കൈറ്റ്സ് അംഗങ്ങൾക്കും നൽകുന്ന പരിശീനത്തിന്റെ ഭാഗമായാണ് പരിശീലനം. പരിശീനത്തിന്റെ ഔപചാരികമായ ഉദ്ഘാടനം ഹെഡ്‌മിസ്ട്രസ്സ് ശ്രീമതി എം ജയശ്രീയുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ പി.ടി.എ പ്രസിഡണ്ട് സി.സ‌ുരേഷ്ബാബ‌ൂഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു.കൈറ്റ് മാസ്ററർ ട്രെയിനർ ശ്രീ പത്മക‌ുമാർ സാർ ഏകദിന പരിശീലനത്തിന് നേതൃത്വം നല്‌കി.പൊതു വിദ്യാഭ്യാസ സംരക്ഷണ യജ്ഞത്തിന്റെ ഭാഗമായി കേരളത്തിലെ വിദ്യാലയങ്ങളിൽ നടപ്പിലാക്കുന്ന ഹൈടെക് ക്ലാസ്സ് മുറികളുടെ സജ്ജീകരണം, ഉപകരണങ്ങൾ പ്രവർത്തന ക്ഷമമാക്കൽ, സംരക്ഷണവും പരിപാലനവും ,സ്കൂളിലെ തന്നെ മറ്റു വിദ്യാർത്ഥികൾ, രക്ഷിതാക്കൾ എന്നിവർക്ക് എെ.ടി പരിശീലനം നൽകൽ തുടങ്ങിയവ ലിറ്റിൽകൈറ്റ്സ് അംഗങ്ങളുടെ ഉത്തരവാദിത്വങ്ങളാണ്.ലിറ്റിൽകൈറ്റ്സ് അംഗങ്ങൾക്ക് മൊബൈൽ ആപ്പ് നിർമ്മാണം, റോബോട്ടിക്ക്, ഗ്രാഫിക് ഡിസൈൻ, ഹാർഡ്‌വെയർ,മലയാളം കമ്പ്യൂട്ടിംഗ്,പ്രോഗ്രാമിംഗ്, സൈബർസുരക്ഷ,ഇലക്ട്രോണിക്സ്, ആനിമേഷൻ എന്നിവയിൽ വിദഗ്ദ പരിശീലനവും ,യൂണിറ്റ്, ഉപജില്ല, ജില്ലാ, സംസ്ഥാന ക്യാമ്പ‌ുകള‌ും നടക്ക‌ുംഏകദിന പരിശീലത്തിൽ ലീഡറായി അഭിനവ് ക‌ൃഷ്‌ണനെയും ഡെപ്യൂട്ടി ലീഡറായി ചെസ്സിമോളെയും തെരെഞ്ഞെടുത്തു.സ്‌ക്ക‌ുളിന്റെ റിസോഴ്‌സ് ടീച്ചറായി ശ്രീമതി ഷീജ ടീച്ചറ‌ും, ലിറ്റിൽ കൈറ്റ്സ് മാസ്റ്റർ പി സ‌ുഭാഷ‌‌ും, ലിറ്റിൽ കൈറ്റ്സ് മിസ്ട്രസ്സ് ടി ആർ ശ്രീജയുമാണ് എ.എസ്സ്.എം..എച്ച്.എസ്സ് ആലത്തുരിലെ ലിറ്റിൽ കൈറ്റ്സ് പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് മേൽനോട്ടം വഹിക്കുന്നത്.

21009 littlekites1.jpg 21009 little kites2.jpg

ആനിമേഷൻ സിനിമാനിർമ്മാണ പരിശീലനം

പ്രമാണം:.jpg
ലിറ്റിൽ കൈറ്റ്സ് ആനിമേഷൻ ക്യാമ്പ്

എ.എസ്സ്.എം..എച്ച്.എസ്സ് ലെ ലിറ്റിൽ കൈറ്റ്സ് അംഗങ്ങൾക്ക് നൽകുന്ന വ്യത്യസ്ത മേഖലകളിലെ പരിശീലനത്തിന്റെ രണ്ടാം ഘട്ട പരിശീലനമായ ആനിമേഷൻ സിനിമാനിർമ്മാണ പരിശീലനം 04-07-2018ന് ആരംഭിച്ചു. നാല് മണിക്കൂറുള്ള പരിശീലനം എല്ലാ ബുധനാഴ്ചയും വൈകുന്നേരമാണ് സംഘടിപ്പിക്കുക.പരിശീലനം ലഭിച്ച ലിറ്റിൽകൈറ്റ്സ് മാസ്റ്ററും ലിറ്റിൽകൈറ്റ്സ് മിസ്ട്രസ്സും ചേർന്നാണ് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പരിശീലനം നൽകുക.പരിശീലനത്തിന്റെ ഭാഗമായി മികച്ച പ്രവർത്തനം കാഴ്ചവയ്ക്കുന്ന് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് സബിജില്ലാ -ജില്ലാ-സംസ്ഥാന തല പരിശീലനവും നൽകും.40 ലിറ്റിൽ കൈറ്റ്സ് അംഗങ്ങളാണ് ഉള്ളത്.

സമഗ്ര വിഭവ പോർട്ടൽ പ്രത്യേക പരിശീലനം

ലഘുചിത്രം|എ എസ് എം എം എച്ച് എസ് എസ് ആലത്ത‌ൂരിലെ അധ്യാപകർക്ക് നൽകിയ സമഗ്ര വിഭവ പോർട്ടൽ പ്രത്യേക പരിശീലനം 28-07-2018ന് എ എസ് എം എം എച്ച് എസ് എസ് ആലത്ത‌ൂരിലെ അഞ്ച‌ു മുതൽ പത്താം ക്ലാസ്സുവരെയുള്ള എല്ലാ വിഷയം അധ്യാപകർക്കുമായി സമഗ്ര വിഭവ പോർട്ടൽ പരിചയപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള അധിക പരിശീലനം സംഘടിപ്പിച്ചു. എ എസ് എം എം എച്ച് എസ് എസ് ആലത്ത‌ൂരിലെ ലിറ്റിൽകൈറ്റ്സ് ഐ.ടി ക്ലബ്ബിന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ക്ലാസ്സ് സംഘടിപ്പിച്ചത്. പുതിയ അദ്ധ്യന വർഷത്തിൽ വിദ്യാലയങ്ങളിലെല്ലാം ഹൈടെക് ക്ലാസ്സ് മുറികൾ ആയി മാറിയതോടെ അത്തരം ക്ലാസ്സ് കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ അധ്യാപരെ പ്രാപ്തമാക്കാൻ കൈറ്റ്സ് അവധിക്കാല പരിശീലനം സംഘടിപ്പിച്ചിരുന്നു. . SITC ശ്രീമതി ഷീജ ടീച്ചറ‌ും, ലിറ്റിൽ കൈറ്റ്സ് മാസ്റ്റർ പി സ‌ുഭാഷ‌‌ും, ലിറ്റിൽ കൈറ്റ്സ് മിസ്ട്രസ്സ് ടി ആർ ശ്രീജയുമാണ് പരിശീലനം നൽകിയത്.

തിരിച്ചറിയൽ കാർഡ് വിതരണം

പ്രമാണം തിയ്യതി - 30-07-2018 ആലത്ത‌ൂർ : എ എസ് എം എം എച്ച് എസ് എസ് ആലത്ത‌ൂരിലെ ലിറ്റിൽ കൈറ്റ്സ് ഐ.ടി ക്ലബ് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് കൈറ്റ് (KITE -Kerala Infrastructure and Technology for Education) നൽകുന്ന തിരിച്ചറിയൽ കാർഡിന്റെ വിതരണം നടത്തി . ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ഐ.ടി കൂട്ടായ്മയായ ലിറ്റിൽ കൈറ്റ്സ് നടത്തുന്ന എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും പങ്കാളിയാവുന്നവർക്കാണ് തിരിച്ചറിയൽ കാർഡ് ലഭിക്കുക. എ എസ് എം എം എച്ച് എസ് എസ് ആലത്ത‌ൂരിൽ 40 കുട്ടികളാണ് ലിറ്റിൽ കൈറ്റ്സ് ഐ.ടി ക്ലബ് അംഗങ്ങളായിട്ടുള്ളത്. തിരിച്ചറിയൽ കാർഡിന്റെ ഔപചാരികമായ വിതരണം ലിറ്റിൽ കൈറ്റ്സ് ലീഡർ അഭിനവ് കൃഷ്‌ണന‌്നൽകി headmistress ജയശ്രീ ടീച്ചർ നിർവ്വഹിച്ചു. ഡെപ്യ‌ൂട്ടി എച്ച് .എം. അശോക് ക‌ുമാർ, ലിറ്റിൽ കൈറ്റ്സ് മാസ്റ്റർ സ‌ുഭാഷ്.പി, ലിറ്റിൽ കൈറ്റ്സ് മിസ്ട്രസ്സ് ശ്രീജ.ടി.ആർ, എസ് എെ ടി സി ഷീജഎന്നിവരും പ്രസ്തുത ചടങ്ങിൽ സന്നിഹിതരായി. asmm........ എന്നയാളുടെ ഫോട്ടോ.

ലൈബ്രറി ഡിജിറ്റൽ കാറ്റലോഗ് നിർമ്മാണം

ആലത്ത‌ൂർ: എ എസ് എം എം എച്ച് എസ് എസ് ആലത്ത‌ൂരിലെ ലൈബ്രറിയുടെ പ്രവർത്തനം സോഫ്റ്റ് വെയർ രൂപത്തിലേക്ക് മാറ്റുന്നതിന്റെ പ്രാരംഭ പ്രവർത്തനമായ ‍ഡിജിറ്റൽ കാറ്റലോഗ് നിർമ്മാണം 01-08-2018ന് ആരംഭിച്ചു. വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും അധ്യാപകർക്കും രക്ഷിതാക്കൾക്കും പുസ്തകങ്ങൾ എളുപ്പം കണ്ടെത്താനും വിതരണത്തിന്റെയും തിരിച്ചെടുക്കലിന്റെയും പ്രയാസം ലഘൂകരിക്കാനുമാണ് ലൈബ്രറി പ്രവർത്തനം സോഫ്റ്റ്‌വെയർ രൂപത്തിലേക്ക് മാറുന്നത്. എ എസ് എം എം എച്ച് എസ് എസ് ആലത്ത‌ൂരിലെ ലിറ്റിൽകൈറ്റ്സ് അംഗങ്ങളാണ് ഡിജിറ്റൽ കാറ്റലോഗ് നിർമ്മാണത്തിന് നേതൃത്വം നൽകുന്നത്. ഒഴിവുസമയത്തും അവധി ദിവസങ്ങളിലുമാണ് പ്രവർത്തനം നടത്തുന്നത്. ഇംഗ്ലീഷ്, മലയാളം , , ഹിന്ദി,സംസ്കൃതം, അറബി വിഭാഗങ്ങളലായി മൂവായിരത്തോളം പുസ്തകങ്ങളാണ് സ്കൂൾ ലൈബ്രറിയിലുള്ളത്. ആ പുസ്തകങ്ങളുടെ വിവരങ്ങളാണ് കാറ്റലോഗിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത്. ലിറ്റിൽകൈറ്റ്സ് അംഗങ്ങളായ abhinav chessy anas എന്നിവരാണ് ഡിജിറ്റൽ കാറ്റലോഗ് നിർമ്മാണത്തിന് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്നത്.

സ്കൂൾ തല ഏകദിന പരിശീലന ക്യാമ്പ്

ആലത്ത‌ൂർ : 04-08-2018ന് (ശനി) ലിറ്റിൽ കൈറ്റ്സ് അംഗങ്ങൾക്കായി സ്ക്കൂൾ തലത്തിൽ ഏകദിന പരിശീലന ക്യാമ്പ് സംഘടിപ്പിച്ചു.സ്ക്കുളുകളിലെ ലിറ്റിൽ കൈറ്റ്സ് അംഗങ്ങളാണ് ക്യാമ്പിൽ പങ്കെടുത്തത്. ഹെഡ്മിസ്ട്രസ്സ് ശ്രീമതി. ജയശ്രീയുടെ അദ്ധ്യക്ഷതയിൽ പി.ടി.എ. പ്രസിഡണ്ട് സ‌ുരേഷ‌് കുമാർ ക്യാമ്പിന്റെ ഔപചാരിക ഉദ്ഘാടനം നിർവ്വഹിച്ചു. സീനിയർ അസിസ്റ്റന്റ് ശ്രീ .അശോക് ക‌ുമാർ, എസ് എെ ടി സി ശ്രീമതി. ഷീജ തുടങ്ങിയവർ ആശംസകളർപ്പിച്ച് സംസാരിച്ചു. ലിറ്റിൽ കൈറ്റ്സ് മാസ്റ്റർ ശ്രീ. സ‌ുഭാഷ്,ലിറ്റിൽ കൈറ്റ്സ് മിസ്ട്രസ്സ് ശ്രീമതി.ശ്രീജ ടി.ആർഎന്നിവർ ക്യാമ്പിന് നേതൃത്വം നൽകി. ഓപ്പൺ ഷോട്ട് വീഡിയോ എഡിറ്റർ, ഒഡാസിറ്റി എന്നീ സോഫ്റ്റ് വെയറുകൾ ഉപയോഗിച്ചുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് ക്യാമ്പിൽ പരിചയപ്പെടുത്തിയത്. കുട്ടികൾ അവർ തയ്യാറാക്കിയ അനിമേഷൻ വീഡിയോകൾ എഡിറ്റ് ചെയ്യുകയും റെക്കോർഡ് ചെയ്ത ശബ്ദ ഫയലുകൾ വീഡിയോയിൽ കൂട്ടിച്ചേർക്കുകയും ചെയ്തു.വളരെ മികച്ച രീതിയിൽ കുട്ടികൾ വീഡിയോ തയ്യാറാക്കുകയും അവയ്ക്ക് ഉചിതമായ ടൈറ്റിലുകൾ നൽകുകയും ചെയ്തു.തുടർന്ന് കുട്ടികൾ തയ്യാറാക്കിയ വീഡിയോകളുടെ അവതരണം നടന്നു.


രക്ഷിതാക്കൾക്കുള്ള കമ്പ്യൂട്ടർ പരിശീലനം

21009 mother1.jpg

ആലത്തുർ : നിരന്തരമായ പരിശീലനത്തിലൂടെ കമ്പ്യൂട്ടർ ഉപയോഗത്തിൽ പ്രാഗത്ഭ്യം നേടിയ ലിറ്റിൽ കൈറ്റ്സ് കുട്ടികൾ അധ്യാപനത്തിന്റെ ഹരിശ്രീ കുറിക്കുന്നു. സ്വതന്ത്ര സോഫ്ററ്‌വെയർ ദിനത്തോടന‌ുബന്‌ധിച്ച്15-09-2018ന് ആലത്തുർ എ.എസ്സ്.എം..എച്ച്.എസ്സ് ലെ ലിറ്റിൽ കൈറ്റ്സ് കുട്ടികള‌ും അധ്യാപകര‌ും  ചേർന്ന് അമ്മമാർക്ക‌ുള്ള കമ്പ്യൂട്ടർ പരിശീലനം നടത്തി .  കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ പ്രാഥമിക പാഠങ്ങൾ, മലയാളം-ഇംഗ്ലീഷ് തുടങ്ങിയ ഭാഷാ ടൈപ്പിംഗ്, ഓഫീസ് പാക്കേജ്, ഇന്റെർനെറ്റ് തുടങ്ങിയ നിത്യ ജീവിതത്തിൽ ആവശ്യം അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത്. തുടർ പഠനം ആഗ്രഹിക്കുന്ന രക്ഷിതാക്കൾക്ക് അതിനുള്ള അവസരം കൂടി ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. സ്വതന്ത്ര ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റമായ ഉബുണ്ടുവിലാണ് പഠനം.
21009 mothrer2.jpg


ക്രമ നമ്പർ അഡ്മിഷൻ നമ്പർ ക‌ുട്ടിയ‌ുടെ പേര് ക്ലാസ്സ‌ും ഡിവിഷന‍ും
1 26057 അഭിജിത്ത്.എസ് 9E
2 26936 അഭിനവ് കൃഷ്ണൻ.കെ 9G
3 25578 അഭിരാം.വി 9H
4 26750 അഭിഷേക്.കെ.എസ് 9F
5 25881 അദ്വൈത് 9E
6 26785 അഫ്സൽ.എൻ 9A
7 25897 അഹ്‍ല തഹ്‍നാൻ.പി.എഫ് 9H
8 26129 അജ്മൽ.കെ.എ 9E
9 26215 അമൽജ്ത്ത്.എസ് 9E
10 26656 അനസ് സമാൻ.പി.എ 9F
11 26632 അനീസുദ്ദീൻ.എച്ച് 9F
12 26340 അൻഷിജ.എ 9G
13 26915 അപർണ്ണ ഹരീഷ് 9F
14 25858 അരുൺ.ആർ 9E
15 26551 ആഷിഫ.എ 9H
16 26795 അഷ്കർ.എൻ 9F
17 25571 അശ്വിൻ.കെ 9E
18 26647 ബിജിത്ത്.എസ് 9E
19 25532 ചെസ്സിമോൾ.സി 9E
20 25623 ഗോകുൽരാജ്.എൻ.എസ് 9E
21 25588 ഹസ്സൻ മോൻ.എം 9G
22 26211 ഇബ്രാഹിം യാസർ.എസ് 9G
23 25723 മിദുൻ.ആർ 9C
24 26636 മുഹമ്മദ് ഹർഷാദ്.എ 9F
25 25497 മുഹമ്മദ് ഹനീഫ.എ 9B
26 26651 മുഹമ്മദ് ഇജാസ്.ഇ 9F
27 26631 മുഹമ്മദ് റിസ്വാൻ.എ 9F
28 26940 മുഹമ്മദ് ഷാഫി.എസ് 9A
29 25649 നാദിയ.എ 9H
30 26766 നിരഞ്ജൻ.കെ.യു 9F
31 25617 സജ്ജാദ് ഹുസ്സൈൻ.എം.ആർ 9B
32 26852 സരൂപ്.എസ് 9G
33 26772 ഷഹനാസ്.ആർ 9G
34 25568 ഷിഫാന.എം 9H
35 26758 സുഹൈൽ.എഫ് 9F
36 26777 സൗപർണ്ണിക.കെ 9F
37 25701 ശ്രവ്യ.ആർ 9E
38 26590 ശ്രീരാഗ്.കെ.എ 9C
39 25602 സൂര്യ കൃഷ്ണ.കെ 9C
40 26634 ഉമറുൾ ഫാറൂഖ് 9F

രക്ഷിതാക്കൾക്കുള്ള കമ്പ്യൂട്ടർ പരിശീലനം

പ്രമാണം:10-09-2018.png
രക്ഷിതാക്കൾക്കുള്ള കമ്പ്യൂട്ടർ പരിശീലനം മാതൃഭൂമി ദിനപത്രംവാർത്ത (10-09-2018)
ആലത്തുർ : നിരന്തരമായ പരിശീലനത്തിലൂടെ കമ്പ്യൂട്ടർ ഉപയോഗത്തിൽ പ്രാഗത്ഭ്യം നേടിയ ലിറ്റിൽ കൈറ്റ്സ് കുട്ടികൾ അധ്യാപനത്തിന്റെ ഹരിശ്രീ കുറിക്കുന്നു. സ്വതന്ത്ര സോഫ്ററ്‌വെയർ ദിനത്തോടന‌ുബന്‌ധിച്ച്15-09-2018ന് ആലത്തുർ എ.എസ്സ്.എം..എച്ച്.എസ്സ് ലെ ലിറ്റിൽ കൈറ്റ്സ് കുട്ടികള‌ും അധ്യാപകര‌ും  ചേർന്ന് അമ്മമാർക്ക‌ുള്ള കമ്പ്യൂട്ടർ പരിശീലനം നടത്തി .  കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ പ്രാഥമിക പാഠങ്ങൾ, മലയാളം-ഇംഗ്ലീഷ് തുടങ്ങിയ ഭാഷാ ടൈപ്പിംഗ്, ഓഫീസ് പാക്കേജ്, ഇന്റെർനെറ്റ് തുടങ്ങിയ നിത്യ ജീവിതത്തിൽ ആവശ്യം അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത്. തുടർ പഠനം ആഗ്രഹിക്കുന്ന രക്ഷിതാക്കൾക്ക് അതിനുള്ള അവസരം കൂടി ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. സ്വതന്ത്ര ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റമായ ഉബുണ്ടുവിലാണ് പഠനം.

ഡിജിറ്റൽ മാഗസിൻ "" ജനുവരി 19 ന് ഹെഡ്‌മാസ്ട്രിസ്സ് പ്രകാശനം ചെയ്തു.

പ്രമാണം:Coverpage.jpg
21009-PKD-ASMMHSS Alathur-2019.pdf

പ്രമാണം:21009 .jpg പ്രമാണം:.jpg പ്രമാണം:.jpg

ലിറ്റിൽകൈറ്റ്സ് യ‌ൂണിററ് നമ്പർ : LK/ 2018/21009

സംസ്ഥാനത്ത് ലിറ്റിൽകൈറ്റ്സ് ക്ലബ്ബ് രൂപവത്കരിച്ച വർഷം തന്നെ നമ്മുടെ സ്കൂളിലും അത് പ്രവർത്തനമാരംഭിച്ചു. 2018 ജനുവരിമാസം എട്ടാം തരത്തിലെ വിദ്യാർത്ഥികളിൽനിന്നും ഒരു പ്രവേശനപരീക്ഷയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ക്ലബ്ബ് അംഗങ്ങളെ തിരഞ്ഞെടുത്തത്. കുട്ടിക്കൂട്ടം ഈ വർഷംമുതൽ ലിറ്റിൽ കൈറ്റ്സ് ക്ലബ്ബ് എന്ന പേരിൽ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു . 40 കുട്ടികൾ ക്ലബ് അംഗങ്ങളായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു .ഹൈടെക്‌ ക്ലാസ് മുറികൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിലുള്ള പരിശീലനവും അനിമേഷൻ സിനിമകൾ തയ്യാറാക്കാനുള്ള പരിശീലനവും നൽകി വരുന്നു. ലിറ്റിൽ കൈറ്റ്സ് ക്ലബ്ബിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നല്ക‌ുന്നത് കൈററ്മാസ്ററർ സ‌ുഭാ‍ഷ് സാറ‌ും കൈററ്മിസ്‌ട്രസ്സ് ശ്രീജടീച്ചറ‌ും ആണ്


21009 - ലിറ്റിൽകൈറ്റ്സ്
ലിറ്റിൽകൈറ്റ്സ് രജിസ്റ്റ്രേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്
സ്കൂൾ കോഡ് 21009
യൂണിറ്റ് നമ്പർ LK/2018/21009
അധ്യയനവർഷം 2019 -2020
അംഗങ്ങളുടെ എണ്ണം 40
വിദ്യാഭ്യാസ ജില്ല പാലക്കാട്
റവന്യൂ ജില്ല പാലക്കാട്
ഉപജില്ല ആലത്ത‌ൂർ
ലീഡർ ലിബിക
ഡെപ്യൂട്ടി ലീഡർ അശ്വി​​ൻ
കൈറ്റ് മാസ്റ്റർ / മിസ്ട്രസ് 1 സ‌ുഭാ‍ഷ്,പി
കൈറ്റ് മാസ്റ്റർ / മിസ്ട്രസ് 2 ശ്രീജ.ടി.ആർ
16/ 04/ 2020 ന് Lk21009
ഈ താളിൽ അവസാനമായി മാറ്റം വരുത്തി

ലിറ്റിൽ കൈറ്റ്സ് അംഗങ്ങൾ

ക്രമനമ്പർ അഡ്മിഷൻ നമ്പർ അംഗത്തിന്റെ പേര് ക്ലാസ് ഫോട്ടോ
1 25885 ശ്രീലക്ഷ്‍മി.യ‍ു 9G 50px|center|
2 25914 മ‌ുഹമ്മദ് അഫ്സൽ.എഫ് 9F
3 25948 അർച്ചന.എസ് 9G
4 25949 പ്രജിത.ആർ 9G
5 25956 നന്ദിനി.എസ് 9G
6 25959 അഞ്ജലി.കെ 9G
7 25970 ലിബിക.എം 9G
8 25995 അദർശ്.എം 9G
9 26031 സബീബ.എസ് 9F 50px|center|
10 26൦62 ദ‍ൃശ്യ.എസ് 9G
11 26071 ശിഖ.പി 9G
12 26082 അഞ്ജലി.ആർ 9G
13 26111 ശ്ര‍ദ്ധേയൻ.പി.സി 9G
14 26128 ഫസ‍്ന.കെ.എ 9F
15 26186 അത‍ുല്യ.ബി.കെ 9G 50px|center|
16 26202 മ‍ുഹമ്മദ് ഷാഫി.വൈ 9F
17 26210 മിഥ‍ുൻ.കെ 9G
18 26251 ഷിഫാന.എസ് 9F
19 26499 റിസാന.എസ് 9F
20 26831 തൗഫീഖ്.ആർ 9F
21 26833 റാഷിദ്.കെ.ആർ 9F
22 26844 മ‍‍ുഹമ്മദ് റിസാൻ.എസ് 9D
23 26943 മ‍‍ുഹമ്മദ് അജ്‍മൽ. എം 9D
24 27020 അഭിജിത്ത്.എ 9H
25 27027 അഭിജിത്ത്.എസ് 9H
26 27037 ശ്രീ രാം.ആർ 9H
27 27045 സഞ്ജ‍ു ദാസ്.എസ് 9H
28 27077 ഷർഫ‍ുദ്ദീൻ.എ 9H
29 27095 രേഷ്‍മ.പി 9D
30 27097 അശ്വിൻ.എസ് 9H 50px|center|
31 27146 അമൽ്‍ജിത്ത്.എസ് 9H 50px|center|
32 27193 റിത‍ുൽ.എസ് 9G 50px|center|
33 27207 സജ്ന.എൻ 9G
34 25568 ഷിഫാന.എം 9H
35 27232 ആകാശ്.വി 9H
36 26777 സൗപർണ്ണിക.കെ 9F
37 27259 അശ്വിൻ.പി 9G
38 27286 ശിഖ.എസ് 9E
39 27342 റഫീന.എസ് 9F
40 26634 ഉമറുൾ ഫാറൂഖ് 9F 50px|center|