സഹായം Reading Problems? Click here


എ.എസ്സ്.എം..എച്ച്.എസ്സ്.ആലത്തുർ/അക്ഷരവൃക്ഷം/My Lovely mom

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
My Lovely mom

My lovely Mom
Mom,my lovely Mom
Wake me up every morning
With a beautiful smile..
Her wake up call makes me dull
But her face makes me full
Her hug makes me fill
My heart and soul get full...
                                                             

സാന്ദ്ര ആർ
7 E എ.എസ്സ്.എം..എച്ച്.എസ്സ്.ആലത്തുർ
ആലത്തൂർ ഉപജില്ല
പാലക്കാട്
അക്ഷരവൃക്ഷം പദ്ധതി, 2020
കവിത


 സാങ്കേതിക പരിശോധന - Padmakumar g തീയ്യതി: 20/ 04/ 2020 >> രചനാവിഭാഗം - കവിത