സഹായം Reading Problems? Click here


എ.എസ്സ്.എം..എച്ച്.എസ്സ്.ആലത്തുർ/അക്ഷരവൃക്ഷം/മഴ

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
മഴ

ഇതു പ്രകൃതിയുടെ ഗീതം
ജീവന് ഹേതു,
കാറ്റിനു സോദരി,
പുഴയ്ക്കൊരു ഹാരം,
ഭൂമിക്ക് കുളിര്,
സ്നേഹത്തിൻ താളം,
കുഞ്ഞിനു താരാട്ട്,
മയിലിനു പുളകം,
മരത്തിനു ലഹരി,
കവിതയുടെ കനവ്,
കവിതയ്ക്കു നാവ്

ഷംനാസ്.എസ്
10 G എ.എസ്സ്.എം..എച്ച്.എസ്സ്.ആലത്തുർ
ആലത്തൂർ ഉപജില്ല
പാലക്കാട്
അക്ഷരവൃക്ഷം പദ്ധതി, 2020
കവിത


 സാങ്കേതിക പരിശോധന - Padmakumar g തീയ്യതി: 20/ 04/ 2020 >> രചനാവിഭാഗം - കവിത