സഹായം Reading Problems? Click here


എ.എസ്സ്.എം..എച്ച്.എസ്സ്.ആലത്തുർ/അക്ഷരവൃക്ഷം/ഓർമ്മക്കായ്

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഓർമ്മക്കായ്

പഴയകാല സ്മൃതിമകളെ ഓർത്തുനാം.
കാലചക്രത്തിന്റെ ശങ്കുനാദം പോലെ,
പ്രകൃതി കനിഞ്ഞ വരദാനമായ്
പച്ചപ്പുകലർന്ന പുൽമേടുകളും.
കള കളം മുഴങ്ങുന്ന അരുവികളും.
ഭൂമീദേവിയുടെ കൈരേഖകളിലൂടെ,
മനസ്സിന്റെനാദംപോലെ-
ഒഴുകിഓടുന്ന നദികളും.
മതിമറന്നുപാടുന്ന കുയിലുകളും.
പ്രഭാതത്തിൽ കിളികളുടെ ആരവവും.
അതുകേട്ടുണരുന്ന മനുഷ്യമനസ്സുകളും.
നന്മയ്ക്കായ് മാത്രം ഉണരൂമനസ്സുകളെ.
                            
                               

ശിഖ പി
9 G എ.എസ്സ്.എം..എച്ച്.എസ്സ്.ആലത്തുർ
ആലത്തൂർ ഉപജില്ല
പാലക്കാട്
അക്ഷരവൃക്ഷം പദ്ധതി, 2020
കവിത


 സാങ്കേതിക പരിശോധന - Padmakumar g തീയ്യതി: 19/ 04/ 2020 >> രചനാവിഭാഗം - കവിത