സഹായം Reading Problems? Click here


എ.എം.യൂ.പി.എസ്‌ ,അയിരൂർ/അക്ഷരവൃക്ഷം/പരിസ്ഥിതി ഗാനം

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
പരിസ്ഥിതി ഗാനം


പരിസ്ഥിതി ഗാനം

തൈകൾ നടാം നമുക്കി
പ്രകൃതിക്കു വേണ്ടി
നമുക്കേറെ നടാം
നമ്മുടെ നാടിന് വേണ്ടി

വിത്തുകൾ വിതക്കാം
കായ് കനികൾക്കു വേണ്ടി
ഒരുമിച്ചു നിൽക്കാം
നല്ല നാളേക്ക് വേണ്ടി

പല തൈ നടാം പല -
കിളികൾക്കു വേണ്ടി
ഇനിയും നടാം നമ്മുടെ -
നന്മക്കു വേണ്ടി

ഏറെ നടാം നല്ല
തണലേകുവാനായി
കുളിർ കാറ്റിനായി
തൈകൾ നടാം

അമ്മ തന്നുള്ളം
എരിഞ്ഞമരുമ്പോൾ
ഒന്നല്ല ഒരായിരം
കുളിരായി നടാം
            
   -അപർണ്ണ രാജ്


അപർണ്ണ രാജ്
6A എ.എം.യൂ.പി.എസ്‌ ,അയിരൂർ
വർക്കല ഉപജില്ല
തിരുവനന്തപുരം
അക്ഷരവൃക്ഷം പദ്ധതി, 2020
കവിത


 സാങ്കേതിക പരിശോധന - Kannankollam തീയ്യതി: 15/ 04/ 2020 >> രചനാവിഭാഗം - കവിത